Chat với admin

mientayvn.com1
TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH

Để tài các tài liệu này, bạn cần click vào link và vào các trang web khác để tải với username và password như sau:

  • tailieu.vn..................... username: 8s0nc1, pass: 321161678
  • ebook.edu.vn..............username: 8s0nc1, pass: 123456789

.............................................................................................................................................................................................................

Hoặc bạn có thể: 1.đăng kí thành viên; 2. tải tài liệu của bạn lên diễn đàn; 3.Sau khi đăng kí và đã tải tài liệu lên diễn đàn, bạn vào mục "Tài liệu lí" và sẽ thấy một mục nhỏ là "Tài liệu đã được thẩm định", click chuột vào bài viết "Chia sẻ ebook hay" và sẽ thấy hình ảnh như bên dưới (đã cắt bớt), bạn click vào link và tải tài liệu xuống.

.............................................................................................................................................................................................................

Mục "Tài liệu đã được thẩm định" chỉ xuất hiện khi bạn đã đăng kí thành viên và tải tài liệu của bạn lên diễn đàn.

.............................................................................................................................................................................................................

Tải tất cả các tài liệu tại đây: https://drive.google.com/folderview?id=0B2JJJMzJbJcwVTBoc2dzdW83OFE&usp=sharing
Nghành Tên tài liệu Nhà xuất bản Tác giả Mục lục Tải
CƠ HỌC Giáo trình cơ học GD Bạch Thành Công   Link1, Link2
Cơ học vật rắn GD Dịch giả Nguyễn Xuân Chánh   Link
Giáo trình cơ kỹ thuật GD Đỗ Sanh   Link
Bài giảng cơ học MIT Walter Lewin   Link
Bài giảng cơ học Yale Ramamurti Shankar   Link
Giáo trình cơ học chất lỏng GD Dịch giả Nguyễn Hữu Hồ, Lê Băng Sương   Link
Thủy động lực học Khoa học và kỹ thuật L.Đ.LANĐAU   Link
CƠ HỌC GIẢI TÍCH (CƠ HỌC LÍ THUYẾT) Nhập môn cơ học giải tích (lí thuyết) JOHN WILEY & SONS Josef S.Torok   Link
Cơ học giải tích Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Đạo   Sẽ cập nhật
Bài tập vật lí lí thuyết (tập I) GD Nguyễn Hữu Mình   Link
NHIỆT Bài giảng nhiệt động lực học MIT Keith A. Nelson, Moungi Bawendi Link Link
Giáo trình nhiệt động học 1 GD Dịch giả Ngô Phú An, Nguyễn Xuân Chánh, Nguyễn Hữu Hồ   Link
Giáo trình nhiệt động học 2 GD Dịch giả Ngô Phú An   Link
Giáo trình nhiệt học GD Nguyễn Huy Sinh   Link
Nhiệt động lực học căn bản Thế giới Merle C Potter   Link
Nhiệt động học Khoa học và kỹ thuật Phạm Kim Đĩnh   Link
Kỹ thuật nhiệt Khoa học và kỹ thuật Võ Chí Chính   Link
CƠ NHIỆT Vật lý đại cương I: Cơ và nhiệt GD Phạm Duy Lác   Link
Vật lý đại cương: các nguyên lí và ứng dụng/Tập I: Cơ học và nhiệt học GD Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều   Link
Vật lí đại cương/Tập I: Cơ và nhiệt GD Lương Duyên Bình   Link
ĐIỆN TỪ HỌC Giáo trình điện từ học 1 GD Dịch giả Nguyễn Hữu Hồ   Link
Giáo trình điện từ học 2 GD Dịch giả Lê Băng Sương   Link
Bài giảng điện từ học MIT Walter Lewin   Link
Lí thuyết trường điện từ GD Kiều Khắc Lâu   Link
ĐIỆN TỪ, DAO ĐỘNG SÓNG Vật lý đại cương: các nguyên lí và ứng dụng/Tập II: Điện, từ, dao động và sóng GD Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều   Link
Bài giảng dao động sóng MIT Walter Lewin   Link
Giáo trình điện động lực học John Wiley and Sons John David. Jackson   Link
Vật lí đại cương/Tập II GD Lương Duyên Bình   Link
QUANG HỌC Quang học sóng GD Dịch giả Phùng Quốc Bảo   Link
Quang học (tiếng Anh-yêu cầu dịch) Addison Wesley Eugene Hecht   Link
Các nguyên lí quang học (tiếng Anh-yêu cầu dịch) Pergamon Press Max Born   Link
Vật lí đại cương III: quang học và vật lý lượng tử GD Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều   Link
VẬT LÍ NGUYÊN TỬ Vật lí nguyên tử (tiếng Anh-yêu cầu dịch) Blackie and Son Max Born   Link
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử, tập I GD Nguyễn Đình Huề   Link
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử, tập II GD Nguyễn Đình Huề   Link
Phương pháp phân tích phổ nguyên tử Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Luận   Link
  Vật lí đại cương III: Quang học, vật lí nguyên tử, vật lí hạt nhân GD Lương Duyên Bình   Link
VẬT LÍ HẠT NHÂN Vật lý hạt nhân: Bài giảng của Enrico Fermi tại đại học Chicago Đại học Chicago Enrico Fermi   Link
Cơ sở vật lí hạt nhân GD Ngô Quang Huy   Link
Vật lí hạt nhân đại cương Đại học quốc gia Hà Nội Đặng Huy Uyên   Sẽ cập nhật
Giáo trình vật lí hạt nhân và ứng dụng Đại học quốc gia HN Phạm Quốc Hùng   Link
Giáo trình bức xạ và cơ sở của công nghiệp xử lí bức xạ Đại học quốc gia HN Trần Đại Nghiệp   Link
Bài tập vật lý nguyên tử và hạt nhân Mir IRodov I.E   Link
VẬT LÍ THỐNG KÊ Nhập môn vật lý thống kê CRC Kerson Huang   Link
Vật lý thống kê Đại học và trung học chuyên nghiệp L.Đ.LANĐAU   Sẽ cập nhật
VẬT LÍ CHẤT RẮN Nhập môn vật lí chất rắn (tiếng Anh-đã dịch) Wiley Charles Kittel   Link
Giáo trình vật lí chất rắn ĐHSP Hà Nội Nguyễn Thế Khôi   Link
Giáo trình vật lí chất rắn Khoa học và kỹ thuật Đỗ Ngọc Uẩn   Link
Cơ sở vật lý chất rắn Đại học quốc gia Hà Nội Đào Trần Cao   Sẽ cập nhật
Giáo trình vật lý chất rắn Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Bảo Ngọc   Sẽ cập nhật
CƠ HỌC LƯỢNG TỬ Nhập môn cơ học lượng tử (tiếng Anh) Prentice Hall David J. Griffiths   Link
Giáo trình cơ học lượng tử Đại học sư phạm Phan Đình Kiến   Link
Cơ học lượng tử Đại học và trung học chuyên nghiệp L.Đ.LANĐAU   Sẽ cập nhật
Cơ học lượng tử Đại học và trung học chuyên nghiệp A.X.Đavưđôv   Sẽ cập nhật
Bài tập vật lí lí thuyết (tập II) GD Nguyễn Hữu Mình   Link
THIÊN VĂN HỌC Bài tập thiên văn học GD Phạm Viến Trinh   Link
Từ điển bách khoa thiên văn học Khoa học và kỹ thuật Phạm Viết Trinh   Link
KHÁC Bài giảng điện-từ, quang hình, cơ học lượng tử Yale university Ramamurti Shankar   Link
Lí thuyết trường lượng tử GD Phạm Duy Lác   Link
Vật lý đại dương Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Văn Huấn   Link
Giáo trình quang kỹ thuật Đại học bách khoa HN Trần Định Tuờng, Hoàng Hồng Hải   Link
Vật lý đại cương: Thuyết tương đối, lý thuyết lượng tử, vật lý nguyên tử, hạt nhân nguyên tử KH và KT Hà Nội - 2000 Phạm Duy Lác   Link
Thuyết tương đối cho mọi người Đại học quốc gia Hà Nội Martin Gardner   Link
Giai điệu giây và bản giao hưởng vũ trụ NXB Trẻ Phạm Văn Thiều   Link
Siêu dẫn hiện tượng đầy bí ẩn GD Nguyễn Nhật Khanh   Sẽ cập nhật
Vật lý siêu dẫn GD Nguyễn Huy Sinh   Link
Lí thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lí lí thuyết Khoa học và kỹ thuật Nguyễn Hoàng Phương   Link
Vật lí hiện đại GD Ronald Gautreau   Link
LẬP TRÌNH Ngôn ngữ lập trình Pascal Thống kê Quách Tuấn Ngọc   Sẽ cập nhật
TOÁN HỌC ĐIỆN TỬ HÓA HỌC
TÀI LIỆU CHƯA ĐƯỢC THẨM ĐỊNH