Chat với admin

mientayvn.com1
TÀI LIỆU HÓA HỌC

Để tài các tài liệu này, bạn cần click vào link và vào các trang web khác để tải với username và password như sau:

  • tailieu.vn..................... username: 8s0nc1, pass: 321161678
  • ebook.edu.vn..............username: 8s0nc1, pass: 123456789

.............................................................................................................................................................................................................

Hoặc bạn có thể: 1.đăng kí thành viên; 2. tải tài liệu của bạn lên diễn đàn; 3.Sau khi đăng kí và đã tải tài liệu lên diễn đàn, bạn vào mục "Tài liệu hoá" và sẽ thấy một mục nhỏ là "Tài liệu đã được thẩm định", click chuột vào bài viết "Chia sẻ ebook hay" và sẽ thấy hình ảnh như bên dưới (đã cắt bớt), bạn click vào link và tải tài liệu xuống.

.............................................................................................................................................................................................................

Mục "Tài liệu đã được thẩm định" chỉ xuất hiện khi bạn đã đăng kí thành viên và tải tài liệu của bạn lên diễn đàn.

.............................................................................................................................................................................................................

Nghành Tên tài liệu Nhà xuất bản Tác giả Mục lục Tải
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO Hóa học năm I GD Andre Durupthy   Link
Hóa học năm II GD Andre Durupthy   Link
HÓA LÍ Giáo trình hóa lí, tập I GD Nguyễn Đình Huề   Link
Giáo trình hóa lí, tập II GD Nguyễn Đình Huề   Link
Giáo trình hóa lí, tập I GD Trần Văn Nhân   Link
Giáo trình hóa lí, tập II GD Trần Văn Nhân   Link
Giáo trình hóa lí, tập III GD Trần Văn Nhân   Link
Giáo trình hóa lí, tập IV GD Nguyễn Văn Tuế   Link
HÓA VÔ CƠ Hóa vô cơ, tập II Khoa học và kỹ thuật Nguyễn Đức Vận   Link
HÓA HỮU CƠ Cơ sở hóa học hữu cơ, tập I GD Thái Doãn Tĩnh   Link 1, link 2
Cơ sở hóa học hữu cơ, tập II GD Thái Doãn Tĩnh   Link
Cơ sở hóa học hữu cơ, tập III GD Thái Doãn Tĩnh   Link
Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ, tập 3 (tập 1 & 2 bị lỗi) Khoa học và kỹ thuật Thái Doãn Tĩnh   Link
Hóa học hữu cơ 1 GD Nguyễn Hữu Đĩnh   Link
Hóa học hữu cơ 2 GD Đỗ Đình Rãng   Link
Hóa học hữu cơ 3 GD Đỗ Đình Rãng   Link
Hóa học hữu cơ Đại học quốc gia Hà Nội Đặng Như Tại   Link
Hóa học các hợp chất dị vòng GD Nguyễn Minh Thảo   Link
TÀI LIỆU CHƯA ĐƯỢC THẨM ĐỊNH