mientayvn.com

Đại học Yale | Trở về trang học liệu mở

Hóa hữu có năm nhất | Nhập môn tâm lí học | Thiên văn học | Cơ sở vật lí | Kĩ thuật y sinh | Nguyên lí tiến hóa

Kĩ thuật y sinh | BENG 100: Frontiers of Biomedical Engineering

Số thứ tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Kĩ thuật y sinh là gì?   Giáo sư W. Mark Saltzman
2 Kĩ thuật y sinh là gì? (tiếp)  
3 Công nghệ Gen  
4 Công nghệ Gen (tiếp)  
5 Kĩ thuật nuôi cấy tế bào  
6 Kĩ thuật nuôi cấy tế bào (tiếp)  
7 Sự truyền thông tin giữa các tế bào và miễn dịch học  
8 Sự truyền thông tin giữa các tế bào và miễn dịch học (tiếp)  
9 Kĩ thuật phân tử sinh học: Kỹ thuật miễn dịch  
10 Kĩ thuật phân tử sinh học: Kỹ thuật miễn dịch (tiếp)  
11 Kĩ thuật phân tử sinh học: Khái niệm tổng quát  
12 Kĩ thuật phân tử sinh học: Khái niệm tổng quát (tiếp)  
13 Sinh lí học tim  
14 Sinh lí học tim (tiếp)  
15 Sinh lí học tim (tiếp)  
Kiểm tra giữa kì  
16 Sinh lí học thận  
17 Sinh lí học thận (tiếp)  
18 Sinh cơ và thuật chỉnh hình  
19 Sinh cơ và thuật chỉnh hình (tiếp)  
20 Kĩ thuật ghi ảnh vật liệu sinh học  
21 Kĩ thuật ghi ảnh vật liệu sinh học (tiếp)  
22 Kĩ thuật mô  
23 Kĩ thuật mô (tiếp)  
24 Kĩ thuật y sinh và ung thư  
25 Kĩ thuật y sinh và các cơ quan nhân tạo  
Kiểm tra cuối kì  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009