mientayvn.com
Đại học Yale | Trở về trang học liệu mở

Hóa hữu có năm nhất | Nhập môn tâm lí học | Thiên văn học | Cơ sở vật lí | Kĩ thuật y sinh | Nguyên lí tiến hóa

Các giới hạn và những cuộc tranh luận trong vật lí thiên văn| ASTR 160: Frontiers and Controversies in Astrophysics

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Giới thiệu Dịch và thêm phụ đề Giáo sư Charles Bailyn
2 Quỹ đạo của hành tinh  
3 Hệ mặt trời của chúng ta và bài toán Pluto  
4 Khám phá ngoại hành tinh: Sao mộc nóng  
5 Đường đi của hành tinh  
6 Microlensing, thuật đo sao và các phương pháp khác  
7 Ảnh trực tiếp của ngoại hành tinh  
Kiểm tra giữa kì 1  
8 Giới thiệu lổ đen  
9 Thuyết tương đối đặc biệt và thuyết tương đối tổng quát  
10 Kiểm tra thuyết tương đối  
11 Thuyết tương đối đặc biệt và thuyết tương đối tổng quát (tiếp)  
12 Lổ đen sao  
13 Lổ đen sao (tiếp)  
14 Pulsar  
15 Lổ đen siêu nặng  
Kiểm tra giữa kì 2  
16 Định luật Hubble và Bia Bang  
17 Định luật Hubble và Bia Bang (tiếp)  
18 Định luật Hubble và Bia Bang (tiếp)  
19 Omega và sự kết thúc của vũ trụ  
20 Vật chất tối  
21 Năng lượng tối và sự giãn nở vũ trụ và vụ rách lớn  
22 Sao siêu mới  
23 Các giới hạn khác: Lịch sử sóng viba vũ trụ  
24 Đa vũ trụ và lí thuyết trường thống nhất  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009