mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Đại học Yale

Nguyên lí tiến hóa, sinh thái học và tập tính | Principles of Evolution, Ecology and Behavior

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Bản chất của tiến hóa: Chọn lọc, kế thừa và lịch sử Dịch và thêm phụ đề Giáo sư Stephen C. Stearns
2 Di truyền học cơ sở  
3 Tiến hóa thích nghi: Chọn lọc tự nhiên  
4 Tiến hóa trung hòa: Xu thế di truyền  
5 Chọn lọc thay đổi tổ chức gen của dân số như thế nào  
6 Nguồn gốc và sự duy trì biến dị di truyền  
7 Tầm quan trọng của phát triển trong tiến hóa  
8 Biểu hiện của biến dị: Mức phản ứng  
9 Sự tiến hóa của giới  
10 Xung đột gen trong sinh vật  
11 Tiến hóa lịch sử sự sống  
12 Phân bố giới tính  
13 Chọn lọc giới  
14 Loài và sự hình thành loài  
15 Sự phát sinh loài và phân loại học  
16 Các phương pháp so sánh: cây, biểu đồ và tính trạng  
17 Các sự kiện then chốt trong tiến hóa  
18 Các sự kiện chính trong địa chất  
19 Di chỉ hóa thạch và lịch sử sự sống  
20 Đồng tiến hóa  
21 Y học tiến hóa  
Kiểm tra giữa kì  
22 Sự va chạm giữ tư duy tiến hóa và khoa học xã hội  
23 Logic của khoa học  
24 Khí hậu và phân bố sự sống trên trái đất  
25 Tương tác với môi trường vật lí  
26 Sự phát triển dân số: hiệu ứng mật độ  
27 Sự cạnh trang khác loài  
28 Cộng đồng sinh thái  
29 Sinh địa lí đảo và các loài xâm nhập  
30 Năng lượng và vật chất trong hệ sinh thái  
31 Tại sao có quá nhiều loài? Các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh học  
32 Các quyết định kinh tế cho the Foraging Individual  
33 Lí thuyết trò chơi tiến hóa: Chiến đấu và tranh luận  
34 Hệ thống cặp bạn và sự quan tâm của cha mẹ  
35 Chiến lược sinh sản luân phiên  
36 Tính ích kỉ và lòng vị tha  
Kiểm tra giữa kì 2  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009