mientayvn.com
Đại học Yale | Trở về trang học liệu mở
Hóa hữu có năm nhất | Nhập môn tâm lí học | Thiên văn học | Cơ sở vật lí | Kĩ thuật y sinh | Nguyên lí tiến hóa

Nhập môn tâm lí học | Introduction to psychology PSYC 110

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Giới thiệu Dịch và thêm phụ đề

Phụ trách: Giáo sư Paul Bloom,

Các giáo sư thỉnh giảng: Peter Salovey, Marvin Chun, Kelly Brownell, Susan Nolen-Hoeksema

2 Cơ sở: Đây là não của bạn  
3 Cơ sở: Freud  
4 Cơ sở: Skinner  
5 Trở thành một đứa bé thì sẽ như thế nào: Sự phát triển của tư duy  
6 Chúng ta giao tiếp bằng cách nào?: Ngôn ngữ trong não, miệng và tay  
7 Ý thức về hiện tại; Ý thức về quá khứ: Ngôn ngữ (tiếp); Tưởng tượng và trí nhớ  
8 Ý thức về hiện tại; Ý thức về quá khứ: Tưởng tượng và trí nhớ (tiếp)  
9 Tiến hóa, cảm xúc và lý luận: Tình yêu (Giáo sư thỉnh giảng Peter Salovey)  
10 Tiến hóa, cảm xúc và lí luận: tiến hóa và luận lí  
11 Tiến hóa, cảm xúc và lí luận: Cảm xúc, phần I  
12 Tiến hóa, cảm xúc và lí luận: Cảm xúc, phần II  
Thi giữa kì
Não và nhận thức (giáo sư thỉnh giảng Marvin Chun)
13 Tại sao tâm lí của chúng ta khác nhau: Sự khác nhau  
14 Điều gì thôi thúc chúng ta: Sex  
Tâm lí học, sinh học, và chính sách thực phẩm (Giáo sư thỉnh giảng Kelly Brownell)
15 Con người trong xã hội: đạo đức  
16 Con người trong xã hội: Cái tôi và những vấn đề khác, phần I  
17 Con người trong xã hội: Cái tôi và những vấn đề khác, phần II; Một số vấn đề huyền bí: Ngủ, mơ và cười  
18 Điều gì xảy ra khi có gì đó bất ổn: Bệnh tâm thần, phần I (Giáo sư thỉnh giảng Susan Nolen-Hoeksema)  
19 Điều gì xảy ra khi có thứ gì đó bất ổn: Bệnh tâm thần, phần II  
20 Cuộc sống tốt đẹp: Hạnh phúc  
Thi cuối kì

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009