mientayvn.com
  • |1Giúp đỡ về mặt nội dung, dịch thuật
  • |1Giúp đỡ về mặt kĩ thuật
  • 1Tiếp nhận phê bình, góp ý
  • TRỞ VỀ TRANG CHỦ
Học viện công nghệ Massachusetts Đại học Yale Đại học Stanford Đại học California tại Berkeley chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ

Video: Bài giảng bằng video - - Âm : Bài giảng bằng âm thanh --VideoC: Bài giảng bằng video chọn lọc --ÂmC: Bài giảng bằng âm thanh chọn lọc --Khoa: Giới thiệu về khoa - -ĐB: Buổi học đặc biệt - - Việt: Đã dịch sangTiếng Việt - -Ghi: có phần ghi chép trên lớp

Toán học

Tên môn học
Mã số môn học
Cập nhật
Học kì
Thể loại
Giải tích hàm một biến 18.01   Thu 2006 VideoC, Ghi
Giải tích hàm nhiều biến 18.02   Thu 2007 Video, Ghi
Phương trình vi phân 18.03   Xuân 2006 Video, Ghi
Đại số tuyến tính 18.06   Xuân 2005 Video, ĐB, Ghi
Khoa học và công nghệ tính toán I 18.085 Mới Thu 2008 Video
Phương pháp toán học cho kĩ sư II 18.086   Xuân 2006 Video, Âm
Nhập môn giải thuật 18.410J   Thu 2005 Video, Âm, Ghi

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 6/4/2011