mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

 

Toán học > Giải tích hàm một biến

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Tốc độ biến thiên   Giáo sư David Jerison
2 Giới hạn  
3 Đạo hàm  
4 Quy tắc dây chuyền  
5 Phép lấy vi phân tìm đạo hàm, một ẩn hàm  
6 Exponential and Log  
7 Hàm Hyperbolic  
8    
9 Phép gần đúng tuyến tính và bậc hai  
10 Vẽ đồ thị  
11 Max-min  
12 Tốc độ biến thiên tương quan  
13 Phương pháp Newton  
14 Định lí giá trị trung bình  
15 Tích phân bất định  
16 Phương trình vi phân  
17    
18 Tích phân xác định  
19 Định lí cơ bản I  
20 Định lí cơ bản II  
21 Ứng dụng cho Logarith  
22 Thể tích  
23 Công, xác suất  
24 Tích phân số  
25 Ôn tập kiểm tra III  
26    
27 Tích phân lượng giác  
28 Phép thế nghịch  
29 Hữu tỷ  
30 Tích phân từng phần  
31 Phương trình tham số  
32 Tọa độ cực  
33 Ôn tập kiểm tra IV  
34    
35 Dạng vô định  
36 Tích phân suy rộng  
37 Chuỗi vô hạn  
38 Chuỗi Taylor  
39 Ôn tập cuối kì  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 6/4/2011