mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Toán học > Giải tích nhiều biến

Giải tích nhiều biến | 18.02 Multivariable Calculus

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
I. Vectơ và ma trận Giáo sư Denis Auroux
0 Các vectơ Không dịch
1 Tích vô hướng Dịch và thêm phụ đề
2 Định thức; tích vectơ Dịch và thêm phụ đề
3 Ma trận; ma trận nghịch đảo Dịch và thêm phụ đề
4 Hệ vuông; phương trình mặt phẳng Dịch và thêm phụ đề
5 Phương trình tham số của đường thẳng và đường cong Dịch và thêm phụ đề
6 Vận tốc, gia tốc - Định luật II Kepler Dịch và thêm phụ đề
7 Ôn tập  
II. Đạo hàm riêng
8 Đường đồng mức; đạo hàm riêng; phép gần đúng mặt phẳng tiếp tuyến Dịch và thêm phụ đề
9 Bài toán Max-min; bình phương tối thiểu Dịch và thêm phụ đề
10 Phép kiểm tra đạo hàm bậc hai; biên và vô cùng Dịch và thêm phụ đề
11 Vi phân; quy tắc dây chuyền Dịch và thêm phụ đề
12 Gradient; đạo hàm có hướng ; mặt phẳng tiếp tuyến Dịch và thêm phụ đề
13 Phương pháp nhân tử Lagrange Dịch và thêm phụ đề
14 Các biến không độc lập Dịch và thêm phụ đề
15 Phương trình vi phân riêng; ôn tập Dịch và thêm phụ đề
III. Tích phân kép và tích phân đường trong mặt phẳng
16 Tích phân kép Dịch và thêm phụ đề
17 Tích phân kép trong hệ tọa độ cực; ứng dụng Dịch ghi chép trên lớp
18 Đổi biến Dịch và thêm phụ đề
19 Trường vectơ và tích phân đường trong mặt phẳng Dịch và thêm phụ đề
20 Trường không phụ thuộc vào đường đi và trường bảo toàn Dịch và thêm phụ đề
21 Trường Gradient và hàm thế Dịch và thêm phụ đề
22 Định lí Green Dịch và thêm phụ đề
23 Thông lượng; dạng chuẩn tắc của định lí Green Dịch ghi chép trên lớp
24 Miền đơn liên-Ôn tập Dịch ghi chép trên lớp
III. Tích phân bộ ba và tích phân mặt trong không gian ba chiều
25 Tích phân bội ba trong hệ tọa độ Đề Các và trụ Dịch ghi chép trên lớp
26 Hệ tọa độ cầu; diện tích bề mặt Dịch ghi chép trên lớp
27 Trường vectơ trong không gian ba chiều; tích phân mặt và thông lượng Dịch ghi chép trên lớp
28 Định lí phân kì Dịch ghi chép trên lớp
29 Định lí phân kì (tiếp): Ứng dụng và chứng minh Dịch ghi chép trên lớp
30 Tích phân đường trong không gian, rot, sự khớp và thế Dịch ghi chép trên lớp
31 Định lí Stokes Dịch ghi chép trên lớp
32 Định lí Stokes (tiếp); ôn tập Dịch ghi chép trên lớp
33 Khảo sát tôpô - các phương trình Maxwell  
34 Ôn tập cuối kì  
35 Ôn tập cuối kì (tiếp)  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009