mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

 

Toán học > Khoa học và công nghệ tính toán I

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Bốn ma trận đặc biệt   Giáo sư Gilbert Strang
Phụ đạo Các ý tưởng then chốt của đại số tuyến tính  
2 Phương trình vi phân và phương trình sai phân  
3 Giải hệ phương trình tuyến tính  
4 Hàm Delta  
  Phụ đạo II  
5 Trị riêng (phần I)  
6 Trị riêng (phần II) và xác định dương  
7 Xác định dương  
  Phụ đạo III  
8 Lò xo và quả nặng  
9 Dao động  
  Phụ đạo IV  
10 Sai phân xác định theo thời gian  
11 Bình phương tối thiểu (Phần 2)  
12 Đồ thị và mạng  
  Phụ đạo V  
13 Định luật dòng Kirchhoff  
14 Ôn tập kiểm tra  
  Phụ đạo VI  
15 Tổ hợp tam giác và A^(T)CA  
16 Tổ hợp tam giác (phần II)  
17 Phương pháp phần tử xã định một chiều (phần I)  
  Phụ đạo VII  
18 Phương pháp phần tử xã định một chiều (phần II)  
19 Phần tử bình phương/ lập phương  
20 Ma trận đơn vị; phương trình bẻ cong bậc IV  
  Phụ đạo 8  
21 Điều kiện biên, hàm spline, Gradient, Divergence  
22 Gradient and Divergence  
23 Phương trình Laplace  
  Phụ đạo 9  
24 Phương trình Laplace (phần 2)  
25 Giải Poisson nhanh (phần 1)  
26 Giải Poisson nhanh (phần 2); phần tử xác định trong không gian hai chiều  
  Phụ đạo 10  
27 Phần tử xác định trong không gian hai chiều (phần 2)  
  Phụ đạo 11  
28 Chuỗi Fourier (phần 1)  
29 Chuỗi Fourier (phần 2)  
30 Chuỗi Fourier rời rạc  
31 Biến đổi Fourier nhanh, định lí chập  
  Phụ đạo 12  
32 Định lí chập (phần 2), sự lọc  
33 Các bộ lọc, chuyển đổi tích phân Fourier  
34 Chuyển đổi tích phân Fourier (phần 2)  
  Phụ đạo 13  
35 Các phương trình chập: Giải chập  
36 Định lí lấy mẫu  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 6/4/2011