Chat với admin

mientayvn.com1
TÀI LIỆU TOÁN

Để tài các tài liệu này, bạn cần click vào link và vào các trang web khác để tải với username và password như sau:

  • tailieu.vn..................... username: 8s0nc1, pass: 321161678
  • ebook.edu.vn..............username: 8s0nc1, pass: 123456789

.............................................................................................................................................................................................................

Hoặc bạn có thể: 1.đăng kí thành viên; 2. tải tài liệu của bạn lên diễn đàn; 3.Sau khi đăng kí và đã tải tài liệu lên diễn đàn, bạn vào mục "Tài liệu toán" và sẽ thấy một mục nhỏ là "Tài liệu đã được thẩm định", click chuột vào bài viết "Chia sẻ ebook hay" và sẽ thấy hình ảnh như bên dưới (đã cắt bớt), bạn click vào link và tải tài liệu xuống.

.............................................................................................................................................................................................................

Mục "Tài liệu đã được thẩm định" chỉ xuất hiện khi bạn đã đăng kí thành viên và tải tài liệu của bạn lên diễn đàn.

.............................................................................................................................................................................................................

Nghành Tên tài liệu Nhà xuất bản Tác giả Mục lục Tải
TOÁN CAO CẤP Giáo trình toán cao cấp tập III GD Nguyễn Đình Trí   Link
Bài tập toán cao cấp tập I GD Nguyễn Đình Trí   Link
Bài tập toán cao cấp tập II GD Nguyễn Đình Trí   Link
Bài tập toán cao cấp tập III GD Nguyễn Đình Trí   Link
Bài tập toán cao cấp tập I Đại học quốc gia Hà Nội Thủy Thanh   Link
Bài tập toán cao cấp tập II Đại học quốc gia Hà Nội Thủy Thanh   Link
Bài tập toán cao cấp III Đại học quốc gia Hà Nội Thủy Thanh   Link
GIẢI TÍCH Giải tích số GD Nguyễn Minh Chương   Link
Bài tập giải tích toán học, tập I Đại học quốc gia Hà Nội Đoàn Chi   Link
Giải tích 1 GD Jean_Marie Monier   Link
Giải tích 3 GD Jean_Marie Monier   Link
Giải tích 4 GD Jean_Marie Monier   Link
ĐẠI SỐ Đại số 1 GD Jean_Marie Monier   Link
Bài tập đại số đại cương GD Bùi Huy Hiền   Link
HÌNH HỌC Hình học cao cấp GD Nguyễn Mộng Hy   Link
Bài tập hình học cao cấp GD Nguyễn Mộng Hy   Link
Hình học GD Jean_Marie Monier   Link
TOÁN RỜI RẠC Toán rời rạc Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Nghĩa   Link
Toán rời rạc, ứng dụng trong tin học GD Đỗ Đức Giáo   Link
HÀM PHỨC Cơ sở lí thuyết hàm biến phức Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Thủy Thanh   Link
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN Chuỗi và phương trình vi phân Khoa học và kỹ thuật Nguyễn Đình Bình   Link
Bài tập phương trình vi phân GD Nguyễn Thế Hoàn   Link
XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ Giáo trình xác suất và thống kê GD Phạm Xuân Kiều   Link
TOÁN LOGIC Toán logic và kỹ thuật số Khoa học và kỹ thuật Nguyễn Nam Quân   Link
TÀI LIỆU CHƯA ĐƯỢC THẨM ĐỊNH