mientayvn.com
Học viện công nghệ Massachusetts Đại học Yale Đại học Stanford Đại học California tại Berkeley chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ

Video: Bài giảng bằng video - - Âm : Bài giảng bằng âm thanh --VideoC: Bài giảng bằng video chọn lọc --ÂmC: Bài giảng bằng âm thanh chọn lọc --Khoa: Giới thiệu về khoa - -ĐB: Buổi học đặc biệt - - Việt: Đã dịch sangTiếng Việt - -Ghi: có phần ghi chép trên lớp

Kĩ thuật điện và khoa học máy tính

Tên môn học
Mã số môn học
Cập nhật
Học kì
Thể loại
Nhập môn khoa học máy tính và lập trình 6.00 Mới Mùa Thu 2008 Video
Cấu trúc và phiên dịch chương trình máy tính 6.001   Mùa xuân 2005 Video
Mạch và điện tử 6.002   Xuân 2007 Video
Điện từ và ứng dụng 6.013   Thu 2005 ĐB
Điện từ và ứng dụng 6.013 Mới Xuân 2009 ĐB
Nhập môn kĩ thuật y sinh 6.025J   Xuân 2006  
Kĩ thuật hệ thống máy tính 6.033   Xuân 2005 VideoC
Kĩ thuật ngôn ngữ máy tính 6.035   Thu 2005 VideoC, âmC
Nhập môn giải thuật 6.046J   Thu 2005 Video, âm, ghi
Thí nghiệm dự án Strobe 6.163   Thu 2005 ĐB
Nhập môn lập trình đa nhân 6.189 Mới 1-2007 Video, ĐB
Lập trình phi tuyến 6.252J   Xuân 2004 VideoC
Cuộc thi thiết kế Robot tự hành 6.270   1-2005 ĐB
Nhận dạng giọng nói tự động 6.345   Xuân 2003 ĐB
Nguyên lí truyền thông số I 6.450   Thu 2006 Video
Nguyên lí truyền thông số II 6.451   Xuân 2005 Video
Trường điện từ, lực và chuyển động 6.641   Xuân 2005 ĐB
Vật lí vi chế tạo: Xử lí ngoại vi 6.774   Thu 2004 Âm
Điều khiển quy trình sản xuất 6.780J   Xuân 2008 Video, ĐB
Xã hội của trí tuệ        
Hạ micromet và công nghệ nano 6.781J   Xuân 2006 ĐB
Nhập môn luật bản quyền 6.912   1-2006 Video
Dạy khoa học và kĩ thuật ở bậc đại học 6.982J   Xuân 2009 VideoC
Trường điện từ, lực và chuyển động 6.641   Xuân 2005 Video trình diễn

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009