mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Kĩ thuật điện và khoa học máy tính > Mạch và điện tử

Mạch và điện tử | 6.002 Circuits and Electronics

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Nhập môn và sự trừu tượng hóa mạch tập trung Dịch và thêm phụ đề Giáo sư Anant Agarwal
2 Phương pháp phân tích mạch cơ bản (Phương pháp KVL và KCL)  
3 Nguyên lí chồng chất, Thévenin và Norton  
4 Trừu tượng hóa số  
5 Bên trong cổng số  
6 Phân tích phi tuyến  
7 Phân tích lượng gia  
8 Nguồn phụ thuộc và bộ khuếch đại  
9

Phân tích tín hiệu lớn bộ khuếch đại MOSFET - phần 1

Phân tích tín hiệu lớn bộ khuếch đại MOSFET - phần 2

 
10 Bộ khuếch đại - chế độ tín hiệu nhỏ  
11 Mạch tín hiệu nhỏ  
12 Tụ điện và hệ bậc nhất  
13 Tốc độ mạch số  
14 Trạng thái và bộ nhớ  
15

Hệ bậc II - phần I

Hệ bậc II - phần II

 
16 Trạng thái xác lập dạng sin  
17 Chế độ trở kháng  
18 Bộ lọc  
19 Sự trừu tượng hóa bộ khuếch đại thuật toán  
20 Mạch khuếch đại thuật toán  
21 Phản hồi dương khuếch đại thuật toán  
22 Năng lượng và công suất  
23 Năng lượng, CMOS  
24 Mạch bảo toàn công suất và điốt  
25 Vi phạm hàng rào trừu tượng  

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009