Chat với admin

mientayvn.com1

TÀI LIỆU, DỊCH VỤ DỊCH TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TRÊN TRANG WEB HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC KHOA VẬT LÝ-ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. CÁC CHUYÊN NGÀNH CÓ THỂ DỊCH //CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚNG TÔI//Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

2.Chi phí

3.Đánh giá chất lượng qua bản dịch cũ và ý kiến khách hàng:

Lần đầu tiếp cận dịch vụ, quý khách hàng có thể đánh giá sơ bộ chất lượng dịch vụ thông qua các bản dịch cũ (các bản dịch trong năm 2011) tại địa chỉ: http:/www./mientayvn.com/Tai_lieu_da_dich.html Kể từ tháng 12/2012, vì lí do bảo mật thông tin, chúng tôi không còn đăng tải công khai các bản dịch nữa.

Hoặc xem ý kiến của các khách hàng đã dịch tại đây: http://www.mientayvn.com/Y_kien_cua_khach_hang.html

4.Gửi tài liệu cần dịch:

Qua hai địa chỉ mail:

5.Dịch mẫu

Khách hàng chọn 1 trang khó nhất trong tài liệu và yêu cầu dịch mẫu.

-Nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng trang mẫu, quá trình giao dịch kết thúc.

-Nếu khách hàng hài lòng chất lượng dịch trang này, chúng tôi sẽ tiếp tục dịch.

6. Nhận bản dịch (giao hàng trước, tính tiền sau)

Bạn không cần phải trả phí trước mà có thể thanh toán từng phần, tức là sau khi chúng tôi dịch xong phần nào bạn thanh toán phần đó. Nếu sau khi dịch xong một phần bản dịch và gửi cho khách hàng, khách hàng không trả lời họăc hứa thanh toán, chúng tôi sẽ dừng ngay việc dịch. Vì vậy, hãy cho chúng tôi số di động thường dùng họăc bất kỳ thông tin nào để chúng tôi có thể liên lạc nhanh với bạn.

Chú ý: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản dịch pdf bảo mật, bạn sẽ thấy được một phần hoặc toàn bộ bản dịch nhưng bạn không thể copy, sửa chữa, in. Bạn có một khoảng thời gian nhất định để xem bản dịch (10 phút/1 trang). Sau khoảng thời gian đó, bạn không thể xem được bản dịch.Trong chế độ xem một phần, chúng tôi sẽ ẩn những đoạn dễ dịch, những đoạn chúng tôi có thể dịch tốt. Trong chế độ xem toàn bộ, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân thực cho chúng tôi, chẳng hạn, số điện thoại, liên lạc với chúng tôi bằng email cơ quan. Sau khi bạn thanh toán xong thì chúng tôi mới gửi bạn bản word, lúc đó bạn có thể thực hiện mọi thao tác trên bản dịch này.

Toàn bộ quy trình giao dịch giữa trung tâm dịch thuật và khách hàng như sau

Nhận bản dịch từ khách hàng --->Dịch mẫu 1 trang--->Khách hàng xác nhận dịch--->Dịch một phần tài liệu (khoảng 4 trang)--->Gửi phần tài liệu đã dịch và nhắn tin cho khách hàng

-->Khách hàng thanh toán-->Dịch tiếp 10 trang nữa(tùy theo yêu cầu khách hàng)-->gửi sau khi dịch xong 5 trang-->Khách hàng đồng ý-->dịch tiếp 5 trang còn lại-->gửi sau khi dịch xong 5 trang-->Khách hàng thanh toán-->Dịch tiếp 10 trang nữa............

-->Khách hàng không trả lời-->Gọi điện-->Khách hàng không trả lời trong 1 giờ --> Dừng việc dịch chờ khách hàng trả lời

7. Đảm bảo chất lượng