Chat với admin

mientayvn.com1
 • Vật lí từ đại học đến cao học, cụ thể như sau:
  • Quang phi tuyến
  • Vật lí laser
  • Quang phổ học
  • Vật lí nguyên tử
  • Vật lí phân tử
  • Cơ học lượng tử
  • Cơ, nhiệt, điện, quang
  • Bài báo khoa học
  • Vật lí màng mỏng
  • Vật lí chất rắn
  • Vật lí tinh thể
  • Vật lí hạt nhân
  • ..................................
 • Điện tử tương tự
 • Điện tử số, kĩ thuật số
 • Lí thuyết điều khiển tự động
 • Điều khiển và lập trình CNC
 • Hóa học đại cương
 • Toán học
  • Giải tích hàm một biến
  • Giải tích hàm nhiều biến
  • Phương trình vi phân
  • Phép biến đổi Laplace
  • Phương trình vật lí -toán
  • Đại số tuyến tính
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ thông tin
 • Y học (hợp tác với giảng viên đại học y dược)
 • .................................................

XEM CÁC TÀI LIỆU ĐÃ ĐƯỢC DỊCH