mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Vật lý > Điện và từ, Giáo sư Walter Lewin

Điện và từ | Electricity and Magnetism 8.02| Học tại MIT

Số thứ tự
Tên chương
Tình trạng
Dịch vụ
0 Giới thiệu Không dịch  
1 Cái gì giữ thế giới chúng ta lại với nhau? - Điện tích (Lịch sử) - Sự phân cực - Lực điện - Định luật Coulomb Dịch và thêm phụ đề  
2 Điện trường - Các đường sức trường - Sự chồng chất - Tích điện do cảm ứng - Lưỡng cực - Lưỡng cực cảm ứng Dịch và thêm phụ đề  
3 Điện thông - Định luật Gauss - Các ví dụ Dịch và thêm phụ đề  
4 Thế tĩnh điện - Năng lượng điện - eV - Trường bảo toàn - Mặt đẳng thế Dịch và thêm phụ đề  
5 E=-gradV - Nói thêm về các bề mặt đẳng thế - Vật dẫn - Màn chắn tĩnh điện - Màn chắn Faraday Xem trên youtube Yêu cầu dịch
6 Đánh thủng điện áp cao - Sét - Sự đánh lửa - St. Elmo's Fire Xem trên youtube Yêu cầu dịch
7 Điện dung- Năng lượng trường Xem trên youtube Yêu cầu dịch
8 Sự phân cực - Điện môi - The Van de Graaff - Nói thêm về tụ điện Xem trên youtube Yêu cầu dịch
9 Dòng điện - Điện trở suất - Định luật Ohm Xem trên youtube Yêu cầu dịch
10 Ắc quy - EMF - Bảo toàn năng lượng - Công suất - Các nguyên lí Kirchhoff - Mạch điện - Máy phát tĩnh điện Kelvin Water Dropper Xem trên youtube Yêu cầu dịch
11 Trường từ - Lực Lorentz - Lực xoắn - Môtơ điện một chiều - Dao động nghiệm Xem trên youtube Yêu cầu dịch
12 Ôn tập kiểm tra 1 Xem trên youtube Yêu cầu dịch
13 Điện tích di chuyển trong trường từ - Cyclotron - Synchrotron - Khối phổ kế - Buồng sương Xem trên youtube Yêu cầu dịch
14 Định luật Biot-Savart - Định luật Gauss cho trường từ - Thăm lại "Leyden Jar" - Đường dây cao thế Xem trên youtube Yêu cầu dịch
15 Định luật Ampe- Cuộn dây hình ống - Thăm lại Kelvin Water Dropper - Đánh gí thi giữa kì Xem trên youtube Yêu cầu dịch
16 Cảm ứng điện từ - Định luật Faraday - Định luật Lenz - Phá vỡ hoàn toàn trực giác - Các trường không bảo toàn Xem trên youtube Yêu cầu dịch
17 EMF chuyển động - Bình phát điện - Dòng điện Phucô - Phanh từ tính Xem trên youtube Yêu cầu dịch
18 Dòng dịch chuyển (khái niệm khó) - Môtơ đồng bộ - Môtơ cảm ứng - Secret top, nó làm việc như thế nào? Xem trên youtube Yêu cầu dịch
19 Làm cách nào thầy phù thủy làm người phụ nữ bay lên ? (trình diễn) - Xử lí sốc điện (không trình diễn) - Điện tâm đồ (trình diễn) - Pacemakers - Siêu dẫn (trình diễn) - Làm Bullet Train bay lên - Cực quang Xem trên youtube Yêu cầu dịch
20 Cảm ứng - Mạch RL - Năng lượng trường từ Xem trên youtube Yêu cầu dịch
21 Vật liệu từ - Nghich từ, thuận từ, và sắt từ - Giải thưởng Prize Ceremony cho các cuộc thi Môtơ Xem trên youtube Yêu cầu dịch
22 Hiện tượng trễ - Nam châm điện - Manhetron Bohr - Phương trình Maxwell - 600 thủy tiên Xem trên youtube Yêu cầu dịch
23 Ôn tập kiểm tra 2 Xem trên youtube Yêu cầu dịch
24 Biến áp - Car Coils - Mạch RC Xem trên youtube Yêu cầu dịch
25 Mạch RLC truyền động - Cộng hưởng - Detector kim loại (bãi biễn/sân bay) Xem trên youtube Yêu cầu dịch
26 Sóng chạy - Sóng dừng - Dụng cụ âm nhạc Xem trên youtube Yêu cầu dịch
27

Cộng hưởng -Cộng hưởng triệt tiêu - Sóng điện từ - Vận tốc ánh sáng - Radio/TV - Xác định khoảng cách dùng Rađa và Laser

Information about the Tacoma Narrows Bridge Collapse
http://www.pbs.org/wgbh/nova/bridge/tacoma3.html
http://www.ketchum.org/bridgecollapse.html

Xem trên youtube Yêu cầu dịch
28 Chiết suất - Vectơ Poynting - Điện tích dao động - Áp suất bức xạ - Đuôi sao chổi - Phân cực ( tuyến tính, elip, tròn) Xem trên youtube Yêu cầu dịch
29 Định luật Snell - Khúc xạ - Phản xạ toàn phần - Tán sắc - Lăng kính - Nguyên lí Huyghens - Ảo giác màu - Đỉnh Weird Benham - Trình diễn nổi tiếng của Land. Xem trên youtube Yêu cầu dịch
30 Kính phân cực - Định luật Malus - Góc Brewster - Sự phân cực do phản xạ và tán xạ - Tại sao bầu trời xanh? Tại sao mặt trời màu đỏ? - Mặt trời sẽ mọc ở giảng đường !!! Xem trên youtube Yêu cầu dịch
31 Cầu vòng - Cầu vòng sẽ xuất hiện ở giảng đường!! - Cầu vòng trong sương mù - Cầu vòng răng dư - Sự phân cực của cầu vòng - Quầng xung quanh mặt trời và mặt trăng - Mặt trời giả Xem trên youtube Yêu cầu dịch
32 Ôn tập kiểm tra 3 Xem trên youtube Yêu cầu dịch
33 Giao thoa qua hai khe - Giao thoa kế Xem trên youtube Yêu cầu dịch
34 Cách tử - Hiệu suất phân giải - Nhiễu xạ qua một khe - Độ phân giải góc - Mắt người - Kính thiên văn Xem trên youtube Yêu cầu dịch
35 Hiệu ứng Doppler - Big bang - Vũ trụ học Xem trên youtube Yêu cầu dịch
36 Lời chào đặc biệt - Mang đến một người bạn Xem trên youtube Yêu cầu dịch

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009