mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Vật lí > cơ học cổ điển, Giáo sư Walter Lewin

Vật lí I: cơ học cổ điển | Physics I: Classical Mechanics 8.01| Học tại MIT

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Dịch vụ
0 Giới thiệu môn học Dịch và lồng tiếng  
1 Sức mạnh của số 10 - Đơn vị - Đo đạc - Sai số - Phân tích thứ nguyên - Đối số tỉ lệ Dịch và lồng tiếng  
2 Động học một chiều - Tốc độ - Vận tốc - Gia tốc Dịch và lồng tiếng  
3 Vectơ - Tích vô hướng - Tích vectơ - Động học ba chiều Dịch và lồng tiếng  
4 Động học ba chiều - Hệ quy chiếu rơi tự do Dịch và lồng tiếng  
5 Chuyển động tròn - Chuyển động li tâm - Hệ quy chiếu - Trọng lực biểu kiến Dịch và lồng tiếng  
6 Các định luật Newton Dịch và lồng tiếng  
7 Trọng lượng - Trọng lực biểu kiến - Rơi tự do không trọng lượng - Không trọng lực trong quỹ đạo Dịch và lồng tiếng  
8 Ma sát Dịch và lồng tiếng, thêm phụ đề  
9 Ôn tập kiểm tra    
10 Định luật Hooke - Lò xo - Dao động điều hòa - Phép gần đúng góc nhỏ Dịch và thêm phụ đề  
11 Công - Động năng - Thế năng - Lực thế - Bảo toàn cơ năng - Định luật vạn vật hấp dẫn Xem trên Youtube Dịch ghi chép  
12 Các lực không bảo toàn - Lực cản - Sức cản không khí - Vận tốc cuối Xem trên Youtube Dịch ghi chép  
13 Thế năng - Xem xét năng lượng để rút ra dao động điều hòa Xem trên Youtube Dịch ghi chép  
14 Vận tốc vũ trụ - Quỹ đạo liên kết và không liên kết - Quỹ đạo tròn - Các dạng khác nhau của năng lượng - Công suất Xem trên Youtube Dịch ghi chép  
15 Động lượng - Bảo toàn động lượng - Khối tâm Xem trên Youtube Dịch ghi chép  
16 Va chạm - Đàn hồi và không đàn hồi - Hệ quy chiếu khối tâm Xem trên Youtube Dịch ghi chép  
17 Lực xung - Tên lửa Xem trên Youtube Dịch ghi chép  
18 Ôn tập kiểm tra Xem trên Youtube  
19 Vật rắn quay - Momen quán tính - Lí thuyết trục song song và vuông góc - Động năng quay - Bánh đà - Sao nơtron - Sao Pulsar Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
20 Momen động lượng - Lực xoắn - Bảo toàn mômen động lượng - Sao nơtron quay - Sự suy sụp của một ngôi sao Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
21 Momen lực Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
22 Các định luật Kepler - Quỹ đạo hình elip và Sự thay đổi quỹ đạo Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
23 Hiệu ứng Doppler - Sao đôi - Sao nơtron và lổ đen Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
24 Chuyển động lăn - Chuyển động hồi chuyển - Rất không trực giác Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
25 Cân bằng tĩnh - Ổn định - Người đi trên dây Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
26 Đàn hồi - Suất Young Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
27 Cơ học chất lưu - Nguyên lí Pascal - Thủy tĩnh - Áp suất khí quyển - Áp suất trong phổi và lốp xe Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
28 Thủy tĩnh -Nguyên lí Archimedes - Động lực học chất lỏng - Cái gì làm thuyền của bạn nổi - Phương trình Bernoulli Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
29 Ôn tập kiểm tra Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
30 Dao động điều hòa - Khảo sát năng lượng - Con lắc xoắn Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
31 Dao động cưỡng bức - Các chế độ chuẩn tắc - Cộng hưởng - Tần số riêng - Dụng cụ âm nhạc Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
32 Nhiệt - Giãn nở vì nhiệt Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
33 Lí thuyết động học chất khí - Định luật khí lí tưởng - Khí quyển đẳng nhiệt - Giản đồ pha - Chuyển pha Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
34 Thế giới lượng tử kì thú - Sự vi phạm cơ học cổ điển Xem trên Youtube Yêu cầu dịch
35 Lời tạm biệt đặc biệt - Vật lí thiên văn năng lượng cao Xem trên Youtube Yêu cầu dịch

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 5/8/2011