mientayvn.com
Chương 10: Định luật Hooke - Lò xo - Dao động điều hòa - Phép gần đúng góc nhỏ| Trở về trang học liệu mở
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX| Ghi chép trên lớp (bản word)| Ghi chép trên lớp (bản pdf) | Xem trên Youtube