mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Vật lý > Dao động và sóng, Giáo sư Walter Lewin

Dao động và sóng |Physics III: Vibrations and Waves 8.03
Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
0 Giới thiệu môn học Xem trên youtube Yêu cầu dịch
1 Dao động tuần hoàn, con lắc vật lý Xem trên youtube Yêu cầu dịch
2 Phách, dao động tự do tắt dần, hệ số phẩm chất Q Xem trên youtube Yêu cầu dịch
3 Dao động cưỡng bức tắt dần, cộng hưởng triệt tiêu Xem trên youtube Yêu cầu dịch
4 Dao động cưỡng bức, cường độ khi cộng hưởng, hiện tượng chuyển tiếp Xem trên youtube Yêu cầu dịch
5 Các dao động tử ghép Xem trên youtube Yêu cầu dịch
6 Các dao động tử ghép được điều khiển và quy tắc Cramer Xem trên youtube Yêu cầu dịch
7 Các dao động tử ghép, các xung chuyển động ngang và sóng Xem trên youtube Yêu cầu dịch
8 Sóng chạy, sóng âm và năng lượng trong sóng Xem trên youtube Yêu cầu dịch
9 Dụng cụ âm nhạc, buồng cộng hưởng âm, dao động riêng Xem trên youtube Yêu cầu dịch
10 Ôn tập kiểm tra 1 Xem trên youtube Yêu cầu dịch
11 Phân tích Fourier, tiến triển theo thời gian của xung trên dây Xem trên youtube Yêu cầu dịch
12 Tán sắc, vận tốc pha, vận tốc nhóm Xem trên youtube Yêu cầu dịch
13 Sóng điện từ, sự phân cực Xem trên youtube Yêu cầu dịch
14 Hạt tải điện được gia tốc, vector Poynting, và công suất Xem trên youtube Yêu cầu dịch
15 Hiệu ứng Doppler, bức xạ điện từ và sự giãn nở của vũ trụ Xem trên youtube Yêu cầu dịch
16 Tương tác của sóng điện từ với vật dẫn hoàn hảo Xem trên youtube Yêu cầu dịch
17 Ông dẫn sóng, buồng cộng hưởng bức xạ điện từ và âm Xem trên youtube Yêu cầu dịch
18 Điều kiện biên đối với điện môi Xem trên youtube Yêu cầu dịch
19 Ôn tập kiểm tra 2 Xem trên youtube Yêu cầu dịch
20 Nguyên lí Huyghen, giao thoa, màng mỏng, xà phòng, dầu, ánh sáng Xem trên youtube Yêu cầu dịch
21 Nhiễu xạ, cách tử, lổ kim, phân giải góc Xem trên youtube Yêu cầu dịch
22 Cầu vồng, hào quang, cực quang, vinh quang Xem trên youtube Yêu cầu dịch
23 Chương Farewell Xem trên youtube Yêu cầu dịch

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 5/8/2011