Logo

 

Vecto: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Hệ tọa độ 3 chiều: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 2. Quy tắc bàn tay phải để tính tích vecto I: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 3. Quy tắc bàn tay phải để tính tích vecto II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 4. Cộng vecto I: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 5. Cộng vecto II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 6. Cộng vecto III: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 7. Cộnng vecto IV: .swf Mô tả tải: link1, link2
 8. Cộng vecto trong hệ tọa độ Đề các: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 9. Cộng vecto trong hệ tọa độ Đề các II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 10. Cộng 3 vecto I: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 11. Cộng 3 vecto II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 12. Trừ 2 vecto I: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 13. Trừ hai vecto II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 14. Thành phần của một vecto: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 15. Phân tích vecto: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 16. Phân tích vecto I: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 17. Phân tích vecto II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 18. Tích của vecto với hằng số: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 19. Tích vô hướng giữa các vecto: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 20. Tích vô hướng giữa hai vecto II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 21. Tích vô hướng giữa hai vecto III: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 22. Tích vecto: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 23. Tích vecto II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 24. Tích vecto III: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 25. Vecto đơn vị: .swf Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009