Logo

 

Quang hình học: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Phản xạ
  • Phản xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Định luật phản xạ I: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Định luật phản xạ II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Tìm góc phản xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Định luật Snell: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 2. Khúc xạ
  • Hiện tượng phản xạ và khúc xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Hiện tượng phản xạ và khúc xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Phản xạ và khúc xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Hiện tượng khúc xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Bước sóng và khúc xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Khúc xạ I(câu cá): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Khúc xạ II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự khúc xạ qua lưỡng chất hình cầu: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Ánh sáng phân cực song song từ thủy tinh vào không khí: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Ánh sáng phân cực song song từ không khí vào thủy tinh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Ánh sáng phân cực vuông góc từ thủy tinh vào không khí: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Ánh sáng phân cực vuông góc từ không khí vào thủy tinh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 3. Gương phẳng:
  • Sự tạo ảnh qua gương phẳng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua gương phẳng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Quay gương và tia phản xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 4. Thấu kính:
  • Sự hình thành ảnh và sự vẽ tia qua thấu kính hội tụ: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Thấu kính mỏng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua thấu kính hội tụ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Kính lúp: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua thấu kính phân kì: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua thấu kính phân kì: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua thấu kính hội tụ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua thấu kính hội tụ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Mối quan hệ giữa vật và ảnh qua thấu kính hội tụ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Ghép thấu kính mỏng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự méo ảnh trong thấu kính dương: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 5. Gương cầu:
  • Gương cầu lõm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Gương cầu lõm và ảnh ảo: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Gương cầu lõm và ảnh thực: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Gương cầu lồi: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo ảnh qua gương cầu: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 6. Lăng kính:
  • Lăng kính: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tán sắc ánh sáng qua lăng kính: .swf Mô tả tải: link1, link2
  • Ánh sáng đơn sắc qua lăng kính thủy tinh: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 7. Cách dùng bàn quang học: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 8. Kính thiên văn: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 9. Kính Galile: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 10. Kính hiển vi: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 11. Điều tiết mắt: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 12. Sợi quang
  • Sợi quang: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự truyền ánh sáng trong sợi quang: .swf Mô tả Tải: link1, link2
Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009