Logo

 

Sóng điện từ: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Sóng điện từ
  • Sóng vô tuyến và trường điện từ: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phẳng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phẳng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phẳng II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ đứng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Trường điện từ của điện tích dao động: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 2. Phân cực sóng điện từ:
  • Hiện tượng phân cực: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phân cực phẳng hay tuyến tính ( nhìn trong không gian 3 chiều): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phân cực phẳng (nhìn trong mặt phẳng vuông góc với phương truyền): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phân cực phẳng sau khi đi qua bảng 1/4 sóng trở thành phân cực tròn: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phân cực tròn (nhìn trong mặt phẳng vuông góc với phương truyền): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phân cực tuyến tính: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phẳng phân cực tròn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phân cực tròn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sóng điện từ phẳng phân cực elip: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Nguyên lí phép đo ellip: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Kính hiển vi sử dụng nguyên lí phép đo ellip: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Ánh sáng qua kính phân cực: .avi Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009