Tinh thể : Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Trạng thái của vật chất: Java Mô tả Tải: link1, link2
 2. Hiện tượng lưỡng chiết: .swf Mô tả Tải: link1 link2
 3. Hiện tượng lưỡng chiết trong tinh thể băng lan: .wmv Mô tả Tải: link1 link2
 4. Cấu trúc vùng năng lượng của tinh thể: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Đối xứng của tinh thể:
  1. Trục bậc IV: .wmv Mô tả Tải: link1
  2. Hệ lập phương-trục đối xứng quay bậc IV: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Hệ lập phương-trục đối xứng quay bậc III: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Hệ lập phương-trục đối xứng quay bậc II: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Hệ lập phương-mặt phẳng đối xứng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Hệ lục giác-yếu tố đối xứng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Hệ đơn tà-yếu tố đối xứng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Hệ trực giao-yếu tố đối xứng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Hệ hình thoi-các yếu tố đối xứng : Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Hệ tứ giác- các yếu tố đối xứng : Java Mô tả Tải: link1, link2
  11. Hệ tam tà - yếu tố đối xứng : Java Mô tả Tải: link1, link2
 6. Mạng Bravais:
  1. Các loại mạng Bravais: .swf Mô tả Tải: link 1, link2
  2. Các loại mạng Bravais: .flv Mô tả Tải: link1, link2
  3. Hệ lập phương: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Hệ lập phương tâm khối: .flv Mô tả Tải: link1, link2
  5. Hệ lục giác: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Hệ tứ giác: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Hệ hình thoi: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Hệ trực giao: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Hệ đơn tà: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Hệ tam tà: Java Mô tả Tải: link1, link2
 7. Mặt phẳng liên nút:
  1. Mặt lập phương: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Mặt tứ giác: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Mặt bát giác: Java Mô tả Tải: link1, link2
 8. Sự xếp chặt:
  1. Lập phương tâm mặt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Lập phương tâm mặt - mặt phẳng xếp chặt : Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Lục giác xếp chặt: Java Mô tả Tải: link1, link2
 9. Một số loại mạng:
  1. Các ô đơn vị lập phương và nguồn gốc của chúng: .flv Mô tả Tải: link1, link2
  2. Ô đơn vị Wigner-Seitz: .flv Mô tả Tải: link1, link2
  3. Lập phương tâm khối: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Lập phương tâm mặt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Lập phương tâm mặt-những mặt phẳng liên nút: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Lục giác xếp chặt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Lục giác xếp chặt-các mặt bát giác: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Lục giác xếp chặt-các mặt tứ giác: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Kim cương: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Than chì: Java Mô tả Tải: link1, link2
  11. C60: Java Mô tả Tải: link1, link2
  12. và họ hàng của nó: Java Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto||

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009

Logo