Logo

 

Quang học sóng: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Giao thoa
  1. Giao thoa sóng: .flv Mô tả Tải: link1, link2
  2. Giao thoa sóng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Giao thoa triệt tiêu: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Giao thoa 2 khe Young: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Giao thoa 2 khe Young (tính toán): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Giao thoa: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Thí nghiệm Young: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Giao thoa với màng mỏng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  9. Giao thoa của sóng nước: Mô tả Tải: link1 (Java), link2 (avi)
  10. Giao thoa giữa hai sóng tròn trên mặt nước: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  11. Giao thoa giữa hai sóng tròn hoặc cầu: Java Mô tả Tải: link1, link2
  12. Giao thoa giữa sóng tròn với sóng phản xạ từ bức tường (cùng pha): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  13. Giao thoa giữa sóng tròn với sóng phản xạ từ bức tường (ngược pha): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  14. Sóng dừng-giao thoa giữa hai sóng tuyến tính: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  15. Giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp: Java Mô tả Tải: link1, link2
 2. Nhiễu xạ
  1. Nhiễu xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Cách tử nhiễu xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Nhiễu xạ mạng: .swf Mô tải Tải: link1, link2
  4. Giới hạn nhiễu xạ đối với sự phân biệt 2 nguồn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Giới hạn nhiễu xạ và kích thướt khe: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  6. Giới hạn nhiễu xạ và bước sóng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  7. Nhiễu xạ của sóng tròn qua một khe: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  8. Tán xạ ánh sáng qua một khe hẹp: Java Mô tả Tải: link1, link2
 3. Nhiễu xạ Fraunhofer
  1. Nhiễu xạ Fraunhofer qua hai khe I: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Nhiễu xạ Fraunhofer qua hai khe II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 4. Sắc sai:
  1. Sắc sai đơn sắc: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sắc sai coma: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sắc sai cầu: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 5. Góc Camera: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 6. Hiệu ứng Doppler:
  1. Hiệu ứng Doppler của các ngôi sao: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Hiệu ứng Doppler: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Hiệu ứng Doppler: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Hiệu ứng Doppler: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Hiệu ứng Doppler của sóng âm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Hiệu ứng Doppler-mặt đầu sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Hiệu ứng Doppler của sóng âm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Hiệu ứng Doppler-xe lửa: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  9. Súng Radar và sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  10. Sóng xung kích, nguồn chuyển động với vận tốc âm thanh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  11. Nguồn chuyển động với vận tốc siêu âm, quan sát hiệu ứng Doppler: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  12. Sóng xung kích, nguồn sóng âm chuyển động với vận tốc siêu thanh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  13. Hiệu ứng Doppler- nguồn di chuyển, vât nhận đứng yên: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  14. Hiệu ứng Doppler-nguồn đứng yên, vật nhận di chuyển: .avi Mô tả Tải: link1, link2
Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009