Logo

 

Thiên văn học: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Sự rơi tự do của một vật nặng trên Trái đất, mặt trăng và sao hỏa: Mô tả Tải: link1 (Java), link2 (avi)
 2. Hệ mặt trời của chúng ta: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 3. Chuyển động của các hành tinh: Java Mô tả Tải: link1, link2
 4. So sánh thuyết địa tâm và nhật tâm: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Phép đo chu vi trái đất của Eratosthenes: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 6. Quỹ đạo chuyển động dưới tác dụng của các loại lực xuyên tâm: Java Mô tả Tải: link1, link2
 7. Hai vật thể cùng chuyển động: Java Mô tả Tải: link1, link2
 8. Hệ ba vật: Java Mô tả Tải: link1, link2
 9. Chuyển động xuyên Trái đất: Java Mô tả Tải: link1, link2
 10. Vị trí trên bầu trời:
  1. Thiên cầu: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Tọa độ địa phương: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Tọa độ địa lí: Java Mô tả Tải: link1, link2
 11. Chuyển động biểu kiến:
  1. Độ lệch mặt trời: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Chuyển động hàng ngày: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Chuyển động hàng năm: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Vị trí của mặt trời trên bầu trời (bắc bán cầu): Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Vị trí của mặt trời trên bầu trời (nam bán cầu): Java Mô tả Tải: link1, link2
 12. Thời gian là gì:
  1. Đồng hồ mặt trời: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Bóng của cột đồng hồ mặt trời: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Đồng hồ mặt trời ngang: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Đồng hồ mặt trời dọc (kinh tuyến địa phương): Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Đồng hồ mặt trời sử dụng kim vuông góc với mặt đất: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Sự rút ngắn tại đường xích đạo: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Hình ảnh của 8 giờ mặt trời trung bình: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Phương trình thời gian: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Từ đồng hồ mặt trời đến đồng hồ mặt đất: Java Mô tả Tải: link1, link2
 13. Chúng ta ở đâu:
  1. Kính lục phân: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Dùng kính lục phân: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Vành độ cao: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Điểm trên kinh tuyến: Java Mô tả Tải: link1, link2
 14. Sự cong của không-thời gian:
  1. Đường trắc địa và độ cong âm: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Đường trắc địa và độ cong dương: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Đường trắc địa và độ cong zero: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Thấu kính trọng trường: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 15. Sự hình thành đĩa:
  • Sự hình thành đĩa trong đám mây suy sụp: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 16. Nhật-Nguyệt thực:
  1. Hiện tượng nhật thực-nguyệt thực: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Dạng hình học của Nhật thực: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Tạo sao Nhật thực xảy ra: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Tại sao Nhật thực xảy ra II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Tại sao Nhật thực không xảy ra vào mỗi tháng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  6. Tại sao Nhật thực không xảy ra vào mỗi tháng II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 17. Nguyên lí tương đương:
  1. Nguyên lí tương đươngI: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Nguyên lí tương đương II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 18. Sao lạ và hố đen:
  1. Các hố đen quay quanh nhau trong các quỹ đạo phân rã: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Cấu trúc của một hạch ngân hà hoạt động: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sao đôi che nhau: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Sao đôi che nhau II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Galactic Jet Driver: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  6. Giếng trọng trường: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  7. Sự thuyên chuyển khối lượng trong hệ thống sao đôi: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  8. Sao pulsar: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  9. Sao đôi quang phổ: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 19. Sự giãn nở của vũ trụ:
  1. Sự giãn nở của vũ trụ và sự dịch chuyển về phía bước sóng đỏ: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sự giãn nở của vũ trụ và sự dịch chuyển về phía bước sóng đỏ: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Định luật Hubble: Dich chuyển về phía bước sóng đỏ/ Sự giãn nở của vũ trụ và không gian: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Gửi tín hiệu qua không gian xa sôi và sự giãn nở của vũ trụ: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 20. Sóng trọng trường:
  1. Sóng trọng trường phân cực ellip: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sóng trọng trường phân cực tuyến tính: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 21. Định luật Kepler:
  1. Định luật Kepler I: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Định luật Kepler I: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Định luật Kepler I: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Định luật I Kepler: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Định luật II Kepler: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Định luật I/II Kepler: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Định luật III Kepler: Java Mô tả Tải: link1, link2
 22. Thiên đỉnh và chuyển động của mặt trời:
  1. Sự thay đổi theo mùa của chuyển động thường nhật của mặt trời: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Thiên đỉnh và chuyển động của mặt trời: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 23. Chuyển động quỹ đạo:
  1. Nghiên cứu quỹ đạo: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Mô tả chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời trong không gian 3 chiều: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Mùa: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Quỹ đạo của trái đất và mặt trăng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Quỹ đạo của mặt trăng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  6. Quỹ đạo biểu kiến của hỏa tinh nhìn từ Trái Đất: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Quỹ đạo của mặt trăng: Java Mô tả Tải: link1, link2
 24. Sao Kim:
  1. Mô hình Copernicus và chu kì của sao kim: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Mô hình Ptolemy và chu kì của sao kim: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Pha của sao kim tinh: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 25. Hành tinh và vệ tinh:
  1. Quỹ đạo hành tinh quanh mặt trời: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Quỹ đạo địa tĩnh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Vệ tinh quỹ đạo thấp của Trái đất: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Năng lượng của một vệ tinh: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Phóng vệ tinh từ Trái Đất: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Phóng vệ tinh từ một thiên thạch: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Phóng vệ tinh từ Trái đất đến các hành tinh khác: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Phóng vệ tinh từ Trái đất đến các hành tinh khác: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Quỹ đạo phụ thuộc vận tốc phóng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Bán kính quỹ đạo phụ thuộc vận tốc phóng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  11. Bản đồ 3 chiều của các ngôi sao: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  12. Mặt trăng của trái đất: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  13. Pha của mặt trăng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  14. Sao hỏa: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  15. Kích thướt tương đối của các hành tinh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  16. Thế giới hình vòng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  17. Sao Kim: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 26. Chuyển động lùi của hành tinh:
  1. Mô hình Copernicus cho những hành tinh cấp cao: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Mô hình Copernicus cho những hành tinh cấp thấp: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Mô hình Ptolemy cho những hành tinh cấp cao: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Mô hình Ptolemy cho những hành tinh cấp thấp:.avi Mô tả Tải: link1, link2
 27. Đường cong xoay:
  1. Sóng mật độ và sự ổn định của nhánh xoắn ốc ngân hà: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Đường cong xoay của Ngân hà: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Đường cong xoay giả định của quả cầu đồng nhất: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Đường cong xoay của hệ mặt trời: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 28. Khí quyển:
  1. Thị sai của ngôi sao: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Khí quyển: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Chuyển động ngày đêm của khí quyển: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Hoàng đạo: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 29. Lực thủy triều:
  1. Thủy triều: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Hiệu ứng thủy triều trên hành tinh và vệ tinh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Con nước và thủy triều xuống thấp trên trái đất: .avi Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009