Logo

 

Nhiệt động lực học: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Nhiệt năng:
  • Nhiệt dung và kích thướt mẫu: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Nhiệt dung riêng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tương dương giữa nhiệt năng và cơ năng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự ma sát: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 2. Chất khí:
  • Tính chất của chất khí: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự giãn nở của chất khí: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Áp suất chất khí: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Quãng đường tự do trung bình của phân tử trong chất khí: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Chuyển động Brown: .avi Mô tả Tải: link1, link1
  • Sự nén và giãn đọan nhiệt của chất khí: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Dao động nhiệt của pít tông do sự hiện diện của chất khí: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự giãn nở tự do của chất khí: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 3. Các định luật nhiệt động:
  • Định luật Charles: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Nguyên lí I nhiệt động lực học: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Pít tông đơn giản và định lí Boyle: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 4. Chu trình nhiệt động lực học:
  • Chu trình Otto của động cơ 4 thì: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Chu trình Otto: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Chu trình Carnot: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Chu trình Stirling: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Chu trình Joule-Brayton: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Động cơ nhiệt:
  • Giản đồ Raveau: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Động cơ xăng 4 thì: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Động cơ điezen 4 thì: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Bốn xi lanh: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Động cơ Pít tông quay: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Động cơ Stirling 1: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Động cơ Stirling 2: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Tua bin khí: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Tủ lạnh: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Bơm nhiệt: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 6. Nhiệt động lực học thống kê:
  • Hệ số Boltzmann: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Phân bố Boltzmann: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Phân bố Maxwell: .avi Mô tả Tải: link1 , link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009