Logo

 

 

Thuyết tương đối: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Thuyết tương đối và sự giãn nở thời gian:
  • Sự giãn nở của thời gian: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự giãn nở của thời gian: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự co không gian: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự co không gian: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự co không gian không thể thấy: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tăng khối lượng .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • E=mc2: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Tương đối Galile: đồng hồ và xe lửa (trong hệ quy chiếu trạm): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Tương đối Galile: đồng hồ và xe lửa (trong hệ quy chiếu xe lửa).avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Tương đối đặc biệt: đồng hồ và xe lửa (trong hệ quy chiếu trạm).avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Tương đối đặc biệt: đồng hồ và xe lửa (trong hệ quy chiếu xe lửa).avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Tương đối đặc biệt: đồng hồ và xe lửa với sự co chiều dài (trong hệ quy chiếu trạm): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Tương đối đặc biệt: đồng hồ và xe lửa với sự co chiều dài (trong hệ quy chiếu xe lửa): .avi Mô tả Tải: link1, link2
 2. Thí nghiệm Michelson-Morley: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 3. Thí nghiệm Michelson-Morley: .swf mô tả Tải: link1, link2
 4. Sự tương đối đồng thời: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 5. Nghịch lí anh em sinh đôi: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 6. Con lắc Phu cô và nguyên lí Mach: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 7. Sự tiến của điểm cận nhật: .swf Mô tả tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009