Logo

 

Cơ học chất lưu: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

  1. Thả quả bóng vào một chất lỏng có độ nhớt: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Lưu lượng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sự chảy không nén và ảnh hưởng của kích thướt ống đến vận tốc chảy của chất lỏng I: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Sự chảy không nén và ảnh hưởng của kích thướt ống đến vận tốc chảy của chất lỏng II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Sự chảy không nén và ảnh hưởng của kích thướt ống đến vận tốc chảy của chất lỏng III: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  6. Sự chảy không nén và vận tốc chất lỏng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  7. Nghệ thuật chảy không nén: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  8. Hiệu ứng Magnus: .swf Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto||

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009