Sóng: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Sự truyền sóng:
  1. Sóng phẳng trong không gian ba chiều: Ảnh. Mô tả Tải: link1, link2
  2. Mặt đầu sóng của sóng phẳng:: Ảnh. Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sóng cầu trong không gian hai chiều: Ảnh. Mô tả Tải: link1, link2
  4. Sóng tròn trên mặt nước: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Chuyển động sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Chuyển động sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  9. Sự truyền sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  10. Sự truyền sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  11. Sự truyền sóng dọc theo sợi dây: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  12. Sóng phẳng truyền qua hai môi trường: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  13. Sự truyền xung: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  14. Phản xạ xung: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  15. Tạo ra sóng ngang hình sin: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 2. Tính chất cơ bản:
  1. Tính chất sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Biên độ và bước sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Vận tốc lan truyền và bước sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Sóng của một nguồn điểm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Sóng trên sợi dây: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Sóng điều hòa: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  7. Sự truyền xung trên dây: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  8. Sự truyền xung trên dây II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  9. Sóng biến dạng và sóng ép: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  10. Sự phân cực (Lưỡng chiết Lame): Java Mô tải Tải: link1, link2
  11. Sự phân cực quay (nguyên lí Fresnel): Java Mô tả Tải: link1, link2.
 3. Sóng ngang và sóng dọc:
  1. Sóng điều hòa ngang và dọc: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sóng ngang và sóng dọc: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sóng ngang và hướng dao động: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Sóng ngang: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Sóng dọc: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  6. Sóng dọc: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Sự chồng chất của sóng ngang và sóng dọc: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  8. Sóng trên mặt nước: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  9. Quả bóng nhỏ mô phỏng phân tử nước di chuyển theo đường tròn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  10. Sóng dọc và sóng ngang: Java Mô tả Tải: link1, link2
 4. Đo vận tốc sóng:
  1. Đo vận tốc của sóng dọc theo sợi dây: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Đo vận tốc sóng trên mặt nước: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Đo vận tốc sóng dọc trong lò xo: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Đo vận tốc của sóng ngang : .swf Mô tả Tải: link1, link2
 5. Sóng dừng:
  1. Sóng dừng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sóng dừng-tần số: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Phản xạ từ một bức tường: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Phản xạ từ hai bức tường: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Sóng dừng với một nút ở cả hai đầu: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Sóng dừng với một nút ở một đầu: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Dạng sóng dừng một chiều: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  8. Sóng dừng một chiều: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  9. Dạng sóng dừng 2 chiều (circular fixed BC m=0 n=1) : .avi Mô tả Tải: link1, link2
  10. Dạng sóng dừng hai chiều (circular fixed BC m=0 n=2): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  11. Dạng sóng dừng hai chiều (circular fixed BC m=1 n=1) : .avi Mô tả Tải: link1, link2
  12. Dạng sóng dừng hai chiều (circular fixed BC m=2 n=3) : .avi Mô tả Tải: link1, link2
  13. Dạng sóng dừng hai chiều (các biên tròn): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  14. Dạng sóng dừng hai chiều (các biên chữ nhật): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  15. Sóng dừng lập phương: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  16. Sóng dừng hình cầu: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  17. Sóng dừng trên dây: Java Mô tả Tải: link1, link2
  18. Sóng dừng trên dây: Java Mô tả Tải: link1, link2
 6. Khúc xạ
  1. Khúc xạ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 7. Phản xạ
  1. Sóng phản xạ giữa hai bức tường: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sóng tròn được kích thích bởi một nguồn điểm và phản xạ một phần bởi bức tường bán truyền qua: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 8. Điều kiện biên 1 chiều
  1. Điều kiện biên trên dây: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Điều kiện biên trên dây 2: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 9. Điều kiện biên 2 chiều
  1. Xung hai chiều với biên cố định: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Xung hai chiều với biên tròn cố định: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Xung hai chiều với biên tự do: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Xung hai chiều với biên tròn tự do: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 10. Sóng 2 chiều
  1. Sóng hai chiều của một nguồn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sóng hai chiều của hai nguồn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sóng hai chiều của hai nguồn và mặt đầu sóng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Sóng hai chiều: biên tự do, một nguồn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Sóng hai chiều: biên tự do, một nguồn II: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  6. Sóng hai chiều: biên tự do, hai nguồn: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  7. Sóng hai chiều: biên tự do và nguồn phẳng hẹp: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  8. Sóng hai chiều: biên tự do và nguồn phẳng rộng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 11. Hiệu ứng Doppler:
  1. Hiệu ứng Doppler: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Hiệu ứng Doppler: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Hiệu ứng Doppler: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Hiệu ứng Doppler của sóng âm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Hiệu ứng Doppler-mặt đầu sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Hiệu ứng Doppler của sóng âm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Hiệu ứng Doppler-xe lửa: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Súng Radar và sóng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  9. Sóng xung kích, nguồn chuyển động với vận tốc âm thanh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  10. Nguồn chuyển động với vận tốc siêu âm, quan sát hiệu ứng Doppler: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  11. Sóng xung kích, nguồn sóng âm chuyển động với vận tốc siêu thanh: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  12. Hiệu ứng Doppler- nguồn di chuyển, vật nhận đứng yên: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  13. Hiệu ứng Doppler-nguồn đứng yên, vật nhận di chuyển: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  14. Hiệu ứng Doppler: Java Mô tả Tải: link1, link2
 12. Tổng hợp hai sóng: Java Mô tả Tải: link1, link2
Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009

Logo