Logo

 

Điện tử : Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. So sánh mạch một chiều với dòng nước: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 2. Tính toán cường độ và điện áp: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 3. Mạch điện:
  1. Thiết kế một mạch điện đơn giản: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Bộ công cụ xây dựng mạch điện (chỉ một chiều): Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Bộ công cụ xây dựng mạch điện (một chiều và xoay chiều): Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Điện trở suất: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Điện áp của pin: .Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Mạch gồm điện trở nối với pin: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Mạch điện nối tiếp và song song: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Mạch điện nối tiếp và song song (tính toán): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  9. Game mạch điện mắc nối tiếp: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  10. Game mạch điện mắc song song: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  11. Mối quan hệ tuyến tính giữa điện áp và dòng điện: Java Mô tả Tải: link1, link2
  12. Bộ chia thế: Java Mô tả Tải: link1, link2
  13. Chiết áp: Java Mô tả Tải: link1, link2
  14. Mạng hình thang: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  15. Cầu Wheatstone: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  16. Mô hình mạng lưỡng cực: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  17. Ghép tụ điện nối tiếp và song song: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  18. Mạch kết hợp các tụ điện: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  19. Điện trở mắc nối tiếp và song song với tụ điện: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  20. Mạch điện trở tụ điện: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  21. Mắc điện trở thành mạch điện: Java Mô tả Tải: link1, link2
 4. Các định luật mạch điện:
  1. Định luật Ohm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Định luận Ohm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Định luật Ohm: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Định luật Kirchhoff: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Định luật Kirchhoff cho dòng điện (KCL): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Định luật Kirchhoff cho áp (KCV): .swf Mô ta Tải: link1, link2
  7. Định luật về nút: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Định luật vòng kín: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  9. Định lí Millman: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Nguyên lí chồng chất: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  11. Mô hình Thevenin-Norton: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 5. Chế độ quá độ
  1. Nạp điện cho tụ điện qua một điện trở: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sự phóng điện từ tụ điện qua điện trở: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Nạp điện cho tụ điện qua trở R: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Quá trình diễn ra trong mạch RC và RL: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Mạch RLC: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Quá trình diễn ra trong mạch RLC: .swf Mô tả Tải : link1, link2
  7. Nạp điện cho tụ qua trở R và cuộn dây L: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Sự phóng điện của một tụ điện (quan điểm năng lượng): Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Sự phóng điện qua tụ trong mạch RLC: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  10. Đèn phóng điện Neon: Java Mô tả Tải: link1, link2
  11. Dao động phục hồi của đèn Nê on: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 6. Diode và bộ khuếch đại thuật toán:
  1. Bộ khuếch đại thuật toán: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sự chỉnh lưu: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Cầu Graetz: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Chỉnh lưu với biến áp ở giữa: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Dao động tử Diode: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Trigger Schmitt: Java Mô tả Tải: link1, link2
 7. Transistor
  1. Tổng quan về transistor: .swf Mô tả Tải: link1 link2
  2. Mô phỏng hoạt động của transistor: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 8. Dòng điện xoay chiều:
  1. Biểu diễn Fresnel: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Tụ điện ở chế độ xoay chiều: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Cuộn cảm ở chế độ xoay chiều: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Góc lệch pha giữa 2 tín hiệu sin: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Xác định độ lệch pha trên dao động nghiệm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Tổng của 2 điện áp hình sin: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Công suất xoay chiều: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Hệ số công suất: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Phương pháp ba vôn kế: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Phương pháp ba ampe kế: Java Mô tả Tải: link1, link2
  11. Mạch RLC (đáp ứng thời gian): Java Mô tả Tải: link1, link2
  12. Mạch RLC (đáp ứng tần số) : Java Mô tả Tải: link1, link2
  13. Mạch xoay chiều đơn giản: Java Mô tả Tải: link1, link2
  14. Mạch xoay chiều RLC: Java Mô tả Tải: link1, link2
  15. Mạch dao động điện từ: Java Mô tả Tải: link1, link2
 1. Bộ lọc
  1. Ráp các bộ lọc và tín hiệu đầu ra: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Bộ lọc R, C: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Bộ lọc RLC: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Góc lệch pha (vecto Fresnel): Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Độ khuếch đại trong mạch RCL: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Bộ lọc Wien: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Bộ lọc thông thấp: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Bộ lọc thông cao: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Bộ lọc dải qua: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Mạch RC trong đèn Flash của Camera: Java Mô tả Tải: link1, link2
 2. Fourier
  1. Phân tích Fourier: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Phân tích Fourier: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Fourier (cách để tạo ra các sóng có hình dạng khác nhau bằng cách cộng các sóng sin và cos): Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Tổng của 10 sóng hài gấp khúc: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Tổng của 20 xung chữ nhật đầu tiên: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 3. Mạch chỉnh lưu ba pha: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 4. Dòng điện một chiều và xoay chiều: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 5. Mạch chỉnh lưu toàn sóng dùng cầu diode: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 6. Chỉnh lưu nửa sóng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 7. Oscillo:
  1. Nguyên lí làm việc: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Sự đồng bộ hóa (chế độ dừng): Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sự đồng bộ hóa (chế độ tích cực): Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Điều chỉnh chuẩn thời gian 1: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Điều chỉnh chuẩn thời gian 2: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Điều chỉnh chuẩn thời gian 3: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Điều chỉnh điện áp: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Trigger: .swf Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009