Logo

 

Cơ học lượng tử: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Lí thuyết Bohr: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 2. Mô hình nguyên tử Bohr : .swf Mô tả Tải: link1, link2
 3. Mô hình nguyên tử Bohr: Java Mô tả Tải: link1, link2
 4. Mô hình nguyên tử Hidro: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Lưỡng tính sóng hạt: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 6. Thí nghiệm khe đôi I: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 7. Thí nghiệm khe đôi II: .swf Mô tả tải: link1, link2
 8. Bộ lọc Stern-Gerlach: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 9. Thí nghiệm Stern-Gerlach: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 10. Thí nghiệm Davisson-Germer về hiện tượng nhiễu xạ electron: Java Mô tả Tải: link1, link2
 11. Lí thuyết Bell: .swf Mô tả tải: link1, link2
 12. Tương tác của photon với vật chất
  • Tán xạ cổ điển (Thomson): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Tán xạ Compton: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo cặp: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Quang phân rã: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Hiệu ứng quang điện: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Hiệu ứng quang điện: Java Mô tả Tải: link1, link2
  • Hiệu ứng quang điện: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  • Hiệu ứng quang điện: .swf Mô Tả Tải: link1, link2
  • Tóm tắt tương tác của tia X với vật chất: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 13. Sự tạo photon:
  • Sự tạo tia X bức xạ hãm: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Sự tạo tia X thứ cấp: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  • Vai trò của các mũ chụp hội tụ trong ống tia X: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 14. Bó sóng và sự chui hầm lượng tử: Java Mô tả Tải: link1, link2
 15. Trạng thái lượng tử liên kết: Java Mô tả Tải: link1, link2
 16. Giao thoa sóng lượng tử: Java Mô tả Tải: link1, link2
 17. Phổ bức xạ của vật đen: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 18. Phổ bức xạ vật đen-phân bố Planck: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 19. Hai giếng và liên kết hóa trị: Java Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009