Logo

 

Đa diện: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Đa diện Plato:
  1. Khối tứ diện: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Khối lập phương: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Khối bát diện: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Khối mười hai mặt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Khối hai mươi mặt: Java Mô tả Tải: link1, link2
 2. Đa diện Acsimét:
  1. Tứ diện cụt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Khối lập phương cụt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Khối bát diện cụt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Khối mười hai mặt cụt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Khối hai mươi mặt cụt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Cuboctahedron: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Icosidodecahedron: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Rhombicuboctahedron: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Cuboctahedron cụt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Rhombicosidodecahedron: Java Mô tả Tải: link1, link2
  11. Khối hai mươi mặt cụt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  12. Snub cube: Java Mô tả Tải: link1, link2  
  13. Snub dodecahedron : Java Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009