Logo

 

Các đường Conic: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. "Conic" nghĩa là gì:
  1. Mặt cắt của hình nón -elip hoặc hypebon: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Mặt cắt của hình nón - Parabon: Java Mô tả Tải: link1, link2
 2. Elip:
  1. Elip trong hệ tọa độ Đề Các: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Một người leo lên thang, thang bị trượt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Các tiêu điểm của Elip: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Vẽ elip bằng bút chì và hai sợi dây: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Tiếp tuyến của Elip: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Elip hoặc hypebon dùng các tiêu điểm và đường tròn dẫn hướng: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Vẽ elip hoặc hypebon dùng một hình thoi có chốt: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Elip trong hệ tọa độ hỗn hợp: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Dao động tử điều hòa không gian: Java Mô tả tải: link1, link2
   2. Sự phân cực Elip (lưỡng chiết Lame): Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Elip trong hệ tọa độ cực: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Quỹ đạo của các hành tinh: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Diện tích của Elip: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Định lí diện tích: Java Mô tả Tải: link1, link2
 3. Hypebon:
  1. Hypebon trong hệ tọa độ Đề các: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Các tiêu điểm của hypebon: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Vẽ hypebon dùng bút chì và các đoạn dây: Java Mô tả Tải: link1, link2
   2. Giao thoa: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Vẽ hypebon dùng các tiêu điểm và các vòng tròn dẫn hướng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Tiếp tuyến của Hypebon: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Hypebon trong hệ tọa độ cực: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Quỹ đạo của các hành tinh: Java Mô tả Tải: link1, link2
 4. Parabon:
  1. Parabon trong hệ tọa độ Đề các: Java Mô tả Tải: link1, link2
   1. Khoảng parabon của viên đạn bắn ra: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Tiêu điểm và các đường chuẩn: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Các đường tiếp tuyến: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Parabon trong hệ tọa độ cực: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Vẽ các đường conic:
  1. Vẽ elip, dùng bút chì và đoạn dây: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Vẽ parabôn bằng bút chì và đoạn dây: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Vẽ hypebôn bằng bút chì và đoạn dây: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Compa vẽ elip của Acsimet : Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Compa vẽ elip của Van Schooten: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Compa vẽ elip hình thoi: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Vẽ Hypebôn dùng ê ke Đề Các: Java Mô tả Tải: link1, link2

 

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009