Logo

 

Điện từ học: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Cảm ứng điện từ:
  1. Định luật Lenxơ (Lenz): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Định luật Lenxơ II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Định luật Len xơ III: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Định luật Lenxơ IV: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Định luật Faraday: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Tập hợp các thí nghiệm điện từ của Faraday: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Hiện tượng tự cảm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  8. Lực điện động cảm ứng: .swf Mô tả Tải: link1 , link2
 2. Thông lượng
  1. Thông lượng qua một hộp kín: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Thông lượng qua một khung: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 3. Súng electron
  1. Súng electron: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Súng electron với bản làm lệch: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 4. Cuộn dây Helmholtz: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Chuông điện đơn giản: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 6. Chuông điện và từ trường: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 7. Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường và từ trường: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 8. Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường và từ trường: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 9. Chuyển động của electron trong ống tia Ka tốt của dao động nghiệm (Oscilo): .avi Mô tả Tải: link1, link2
 10. Chuyển động của hạt mang điện trong trường điện và trường từ vuông góc: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 11. Hạt mang điện có spin và từ trường không đồng nhất I (thí nghiệm Stern-Gerlach): .avi Mô tả Tải: link1, link2
 12. Hạt mang điện quay có spin và từ trường không đồng nhất II (Thí nghiệm Stern-Gerlach): .avi Mô tả Tải: link1, link2
 13. Hiệu ứng Hall: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 14. Hiệu ứng Hall: .swf Mô tả Tải: link1, link2
Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009