Logo

 

Va chạm : Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Va chạm đàn hồi tuyệt đối xuyên tâm của 2 quả bóng khối lượng bằng nhau: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 2. Va chạm đàn hồi tuyệt đối xuyên tâm của 2 quả bóng khối lượng khác nhau (cùng chiều): .avi Mô tả Tải: link1, link2
 3. Va chạm đàn hồi tuyệt đối xuyên tâm của 2 quả bóng khối lượng khác nhau (ngược chiều): .avi Mô tả Tải: link1, link2
 4. Sự truyền xung va chạm dọc theo một dãy các quả bóng va chạm đàn hồi tuyệt đối giống nhau: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 5. Va chạm đàn hồi giữa hai xe hơi: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 6. Va chạm xuyên tâm của các quả bóng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 7. Va chạm xuyên tâm của các quả bóng 2: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 8. Va chạm của quả bóng đàn hồi với tường: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 9. Va chạm đàn hồi xuyên tâm tuyệt đối của quả nặng với dao đông tử đứng yên: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 10. Va chạm đàn hồi xuyên tâm tuyệt đối của quả nặng >dao đông tử > quả nặng: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 11. Con lắc đạn đạo: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 12. Va chạm đàn hồi tuyệt đối không xuyên tâm của 2 quả bóng giống nhau: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 13. Va chạm trên đệm khí: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 14. Mở đầu về bảo toàn động lượng: Java Mô tả Tải: link1, link2
 15. Va chạm đàn hồi và va chạm mềm: Java Mô tả Tải: link1, link2
 16. Va chạm xuyên tâm giữ hai quả cầu: Java Mô tả Tải: link1, link2
 17. Va chạm giữa hai quả cầu: Java Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009