Logo

 

Lực và chuyển động (động lực học): Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Các định luật Newton
  1. Quán tính - định luật I Newton: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Định luật II Newton: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Thí nghiệm về định luật II Newton (mô phỏng thí nghiệm trên đệm khí hoặc máng định hướng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Khối lượng và gia tốc: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Định luật III Newton: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Tác dụng qua lại giữa quả bóng và sàn nhà: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 2. Nêm
  1. Mặt phẳng ngiêng: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Phân tích các thành phần của trọng lực tác dụng lên vật trên nêm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Tính toán các thành phần của trọng lực khi vật chuyển động trên nêm: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  4. Nêm: Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Chuyển động của hòn bi trên nêm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Lực tác dụng lên một hộp trên nêm: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 3. Phân tích lực tác dụng lên vật:
  1. Mô tô lên dốc: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Trượt tuyết xuống dốc: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Lực tác dụng lên máy bay: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Phân tích lực tác dụng lên vật thể tự do: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  5. Phân tích lực tác dụng lên vật đang treo theo phương thẳng đứng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Phân tích lực của hệ gồm một vật chuyển động trên mặt ngang nối với một vật treo theo phương thẳng đứng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Phân tích lực của hệ gồm 2 vật treo qua ròng rọc: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 4. Lực ma sát:
  1. Ma sát do đẩy: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Lực ma sát nghỉ và ma sát trượt: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Vật chuyển động trên mặt phẳng ngang không ma sát: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Hai vật chuyển động trên mặt phẳng ngang có ma sát: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 5. Chuyển động rơi tự do
  1. Thí nghiệm rơi tự do của Galile: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Thả 2 quả bóng gần mặt đất: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Chuyển động rơi tự do: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. So sánh sự rơi của hai vật : Java Mô tả Tải: link1, link2
  5. Quả cầu gỗ hay quả cầu sắt rơi nhanh hơn: Java Mô tả Tải: link1, link2
 6. Trọng lực
  1. Chuyển động của một vật dưới sự hiện diện của trọng lực: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  2. Thí nghiệm Cavendish: .avi Mô tả Tải: link1, link2
  3. Vận tốc vũ trụ cấp I và II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Gia tốc trọng trường: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Chuyển động của 2 quả bóng chỉ do tác dụng của trọng lực: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Hai người trượt tuyết: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 7. Cơ học vật rắn
  1. Lực tác dụng lên dằm ngang: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Tổng hợp 2 lực tác dụng lên vật rắn: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Tổng hợp hai lực song song tác dụng lên vật rắn: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Momen làm vật rắn quay: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Định luật đòn bẩy: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Định luật đòn bẩy 1: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Định luật đòn bẩy 2: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Đu quay - lực hướng tâm : Java Mô tả Tải: link1, link2
 8. Cân bằng
  1. Cân bằng động lực học: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Hợp lực và cân bằng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Cân bằng của ba lực đồng qui: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Cân bằng trong thang máy: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 9. Tổng hợp và phân tích lực:
  1. Tổng hợp và phân tích lực: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Lực tổng hợp - phương pháp cộng vecto: Java Mô tả Tải: link1, link2
  3. Phân tích lực thành hai thành phần: Java Mô tả Tải: link1, link2
 10. Hệ ròng rọc (Palăng): Java Mô tả Tải: link1, link2
 11. Lực không cân bằng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 12. Sự khác nhau về momen quay của bánh xe: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 13. Chuyển động của khối tâm: .swf Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009