Logo

 

Động học: Hướng dẫn tải Hướng dẫn cài Java

 1. Chuyển động hai chiều: Java Mô tả Tải: link1, link2
 2. Người đàn ông chuyển động: Java Mô tả Tải: link1, link2
 3. Con vật chuyển động nhanh thế nào: Java Mô tả Tải: link1, link2
 4. Luyện tập chuyển động với con trỏ chuột: Java Mô tả Tải: link1, link2
 5. Quả bóng nảy trên mặt phẳng: Java Mô tả Tải: link1, link2
 6. Quả bóng nảy trên mặt phẳng- năng lượng: Java Mô tả Tải: link1, link2
 7. Hệ tọa độ:
  1. Hệ tọa độ cực: Java Mô tả Tải: link1, link2
  2. Hệ tọa độ Đề các: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Hệ tọa độ trụ: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Hệ tọa độ cầu: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Góc Ơ le: .swf Mô tả Tải: link1, link2
 8. Các đại lượng đặc trưng của chuyển động:
  1. Khảo sát một chuyển động trong thực tế: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Vị trí và sự thay đổi vị trí: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Sự thay đổi vị trí: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Đồ thị chuyển động: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Xác định vận tốc chuyển động từ đồ thị chuyển động: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Phương trình chuyển động: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Phương trình chuyển động s(t): Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Phương trình s(t) và v(t) của một ô tô tải: Java mô tả Tải: link1, link2
  9. Gia tốc: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  10. Gia tốc và lực cản không khí: Java Mô tả Tải: link1, link2
 9. Phân loại chuyển động theo quỹ đạo:
  1. Ví dụ về các loại chuyển động: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Chuyển động tịnh tiến và quay: ảnh động Mô tả Tải: link1
  3. Vận tốc của chuyển động tịnh tiến: Java Mô tả Tải: link1, link2
  4. Vòng quay ngựa gỗ thẳng đứng: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Vận tốc của chuyển động quay: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Chuyển động tịnh tiến-quay: Java Mô tả Tải: link1, link2
  7. Chuyển động quay-tịnh tiến: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Chuyển động quay-quay: Java Mô tả Tải: link1, link2
  9. Chuyển động xoắn ốc: Java Mô tả Tải: link1, link2
  10. Chuyển động vòng quanh: Java Mô tả Tải: link1, link2
  11. Chuyển động xicloit: Java Mô tả Tải: link1, link2
  12. Chuyển động epixycloit: Java Mô tả Tải: link1, link2
  13. Chuyển động nội xicloit : Java Mô tả Tải: link1, link2
 10. Phân loại chuyển động theo gia tốc:
  1. Chuyển động thẳng đều: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Chuyển động thẳng đều: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Chuyển động nhanh dần đều I: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  4. Chuyển động nhanh dần đều II: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu khác 0: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  6. Chuyển động với gia tốc không đổi (biến đổi đều): .swf Mô tả Tải: link1, link2
  7. Chuyển động với gia tốc không đổi (biến đổi đều): Java Mô tả Tải: link1, link2
 11. Tính tương đối của chuyển động:
  1. Vận tốc tương đối: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  2. Vân tốc tương đối: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  3. Tính tương đối của quỹ đạo: swf Mô tả Tải: link1
  4. Chuyển động tương đối: .swf Mô tả Tải: link1, link2
  5. Chuyển động tương đối - hệ quy chiếu: Java Mô tả Tải: link1, link2
  6. Hiệu ứng thị tần của chuyển động tương đối (Lái xe qua bão tuyết): .avi Mô tả Tải: link1, link2
  7. Chuyển động tương đối: chuyển động tròn: Java Mô tả Tải: link1, link2
  8. Chuyển động theo quỹ đạo xycloit: .swf Mô tả Tải: link1
 12. Xe hơi đuổi nhau: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 13. Sự thay đổi chuyển động do lực khí động: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 14. Động học một chiều: .avi Mô tả Tải: link1, link2
 15. Động học hai chiều: .avi Mô tả Tải: link1, link2

 

Trang chủ || Âm học|| Cơ học cổ điển | Nhiệt động lực học | Cơ học chất lưu | Thiên văn học | Quang phổ học | Quang học sóng | Quang hình học | Sóng| Dao động || Từ học | Điện học | Điện từ học | Sóng điện từ |Điện tử || Cơ học lượng tử | Lí thuyết tương đối || Vật lí hạt nhân | Vật lí nguyên tử || Tinh thể| Bán dẫn || Đa diện |Đo khoảng cách | Các đường Conic | Phương trình vi phân | Vecto|| Các nguồn năng lượng

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009