Logo

 

Trang chủ | | Hóa | Sinh | Toán | Điện tử | Ngoại ngữ | Lập trình CNC | Thực nghiệm vật lí | Công nghệ thông tin | Cao học quang điện tử

Danh mục các bài báo cáo khoa học của lớp cao học quang điện tử khóa 18, bộ môn vật lý ứng dụng, đại học khoa học tự nhiên.

Tài liệu lưu trên google drive:

https://drive.google.com/folderview?id=0Bw5sTGnTS7NhQmdaRDVTaUVRUkc3YjlkUzRBaHl0QQ&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2JJJMzJbJcwajNXZWpzdGRTb1MtRXdRN0hrZFhiQQ&usp=sharing

1. Dụng cụ quang phổ và phương pháp quang phổ:

2. Quang điện tử bán dẫn:

3.Plasma phóng điện khí:

4.Quang phổ Raman:

5.Quang phổ Laser:

6.Quang phi tuyến:

7.Vật lí Laser:

8. Vật lý màng mỏng :

9. Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn:

10. Quang học ứng dụng:

11. Nanophotonics:

12. Phát xạ điện tử:

13. Nano từ:

 

© 2003-2020 Bản quyền thuộc về Nguyễn Thanh Lâm (321161678)

Dụng cụ quang phổ và phương pháp quang phổ| Quang điện tử bán dẫn | Plasma phóng điện khí | Quang phổ Raman | Quang phổ Laser | Quang phi tuyến | Vật lí laser | Vật lí màng mỏng | Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn | Quang học ứng dụng | Nanophotonics | Phát xạ nhiệt điện tử | Nano từ