Chat với admin

mientayvn.com1

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo

CHỈNH SỬA PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG (CÁC BẢN PROOF)
Kèm theo thư quyết định là một biên bản để bạn chuyển bản quyền bài báo cho nhà xuất bản. Biên bản này cần chữ kí của tất cả các tác giả. Tùy theo tạp chí, có một số tạp chí chỉ yêu cầu chữ kí của tác giả chính và một đồng tác giả là đủ.
Đây là biên bản chuyển đổi bản quyền của tạp chí nghiên cứu laser NgaBản thảo sau khi được chấp nhận được biên tập viên chuyển cho nhà xuất bản. Tại đây, biên tập viên của nhà xuất bản sẽ xử lí tiếp bản thảo của bạn. Đó là trường hợp của các tạp chí lớn, còn đối với các tạp chí nhỏ, việc biên tập lại bản thảo có thể là do thư kí toàn soạn thực hiện. Dù là thư kí toàn soạn hay biên tập viên của nhà xuất bản, họ đều là những người sử dụng tiếng anh như người bản xứ, có khả năng viết và rất tính cực. Họ có trách nhiệm chỉnh sửa bản thảo của bạn sao cho câu chữ suôn sẻ, hình ảnh rõ ràng, thêm vào thông tin về tên tạp chí, volume, issue hoặc number, ngày gửi và ngày hoàn thành phiên bản cuối cùng. Nhưng cần chú ý là họ không chuyên sâu về chuyên ngành của bạn, cho nên họ có thể sửa lại hoàn toàn sai so với ý tưởng ban đầu.
Bản thảo sau khi được biên tập viên của Nhà xuất bản hoặc thư kí toàn soạn sửa lại được gọi là bản proof. Sau khi nhận được bản proof, bạn phải dành thời gian đọc lại cẩn thận, nếu có sai sót gì thì yêu cầu họ sửa lại ngay trước khi xuất bản. Việc thêm bớt tên tác giả cũng có thể thực hiện ở giai đoạn này. Cần chú ý cả phần chữ và hình.
Đây là bản proof của tạp chí nghiên cứu vật lý laser  Nga

Đây là thư gửi bản proof cho tác giả:


Đây là thư yêu cầu tạp chí sửa lại bản proof cho chính xác:


Trong yêu cầu chỉnh sửa, bạn có thể đưa ra lí do. Cho dù họ sửa sai nội dung của bạn, bạn cũng không được dùng những lời lẽ nặng nề, hãy lịch sự vì công việc của họ quá tải và họ đang giúp bạn.

 

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo