Chat với admin

mientayvn.com1

Quay về mục lục

Quay về mục trước

TÙY CHỌN TRUY CẬP MỞ VÀ XUẤT BẢN TRỰC TUYẾN LẦN ĐẦU TIÊN
Một số tạp chí cho phép bạn đưa toàn bộ toàn văn bài báo lên trang web của họ để mọi người có thể tải miễn phí và không cần mua. Đây gọi là tùy chọn truy cập mở. Nhưng tác giả phải trả cho nhà xuất bản vài nghìn đô để được phép làm việc này.
Bây giờ, nếu bản thảo hoàn thành đúng lúc tạp chí sắp ra số mới thì bản thảo sẽ nhanh chóng xuất hiện trực tuyến trên trang web. Nhưng nếu số bài chưa đủ hoặc tạp chí đã ra số mới rồi thì bạn phải chờ đến số sau. Khi gửi bản proof, biên tập viên sẽ thông báo cho bạn thời điểm xuất bản bài báo, nó được xuất bản trong volume nào, số nào và vào tháng mấy.
Đến đây, nhiệm vụ của bạn và tôi đã hoàn thành.

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo