Chat với admin

mientayvn.com1

Cách tải sách từ trang Gigapedia (Library.nu)

Login

 • Màn hình đăng nhập hiện ra như sau:

  Dien thong tin

  • Trong Username gõ : 8s0nc1 (tùy chọn)
  • Trong Password gõ: 321161678 (tùy chọn)
  • Cuối cùng, ở phần Captcha, bạn điền chữ vào ô theo hướng dẫn. Chú ý: "Type the two
 • words" nghĩa là gõ hai từ.

 • Biểu tượng refresh nghĩa là tải lại ảnh captcha nếu bạn nhìn chưa rõ.

Các chú ý khác

Xem Video hướng dẫn

Trở về đầu trang