mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

Hóa học > Các nguyên lí hóa học 5112

Các nguyên lí hóa học 5112| 5.112 Principles of Chemical Science | Học tại MIT

Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Lí thuyết nguyên tử của vật chất Dịch và thêm phụ đề Giáo sư Sylvia Ceyer, Christopher Cummins
2 Khám phá hạt nhân Xem trên youtube
3 Lưỡng tính sóng - hạt của bức xạ và vật chất Xem trên youtube
4 Bản chất giống hạt của ánh sáng Xem trên youtube
5 Vật chất như là sóng Xem trên youtube
6 Phương trình Schrödinger của nguyên tử Hidro Xem trên youtube
7 Hàm sóng của nguyên tử Hidro Xem trên youtube
8 Orbital P Xem trên youtube
9 Cấu trúc điện tử của nguyên tử nhiều electron Xem trên youtube
10 Khuynh hướng tuần hoàn trong tính chất của các nguyên tố Xem trên youtube
11 Tại sao hàm sóng quan trọng Xem trên youtube
12 Liên kết ion - mô hình cổ điển và cơ chế Xem trên youtube
13 Thuyết động học-Tính chất của khí Xem trên youtube
14 Phân bố năng lượng phân tử Xem trên youtube
15 Bậc tự do bên trong Xem trên youtube
16 Tương tác nội phân tử Xem trên youtube
17 Hệ số phân cực Xem trên youtube
18 Nhiệt động lực học và các chuyển hóa tự phát Xem trên youtube
19 Mô tả phân tử của Axit và bazơ Xem trên youtube
20 Khái niệm axit - bazơ của Lewis và Brønsted Xem trên youtube
21 Đường cong chuẩn độ và bộ chỉ thị PH Xem trên youtube
22 Electron trong hóa học: các quá trình oxy hóa - khử Xem trên youtube
23 Thế của pin và năng lượng tự do Xem trên youtube
24 Lí thuyết về hình dạng phân tử Xem trên youtube
25 Lí thuyết liên kết hóa trị Xem trên youtube
26 Lí thuyết orbital phân tử Xem trên youtube
27 Lí thuyết orbital phân tử của phân tử hai nguyên tử Xem trên youtube
28 Lí thuyết orbital phân tử của phân tử nhiều nguyên tử Xem trên youtube
29 Lí thuyết trường tinh thể Xem trên youtube
30 Lí thuyết trường tinh thể Xem trên youtube
31 Màu sắc và từ học của phức chất phối hợp Xem trên youtube
32 Phức chất phối hợp và phối tử Xem trên youtube
33 Phản ứng thế phối tử: Động học Xem trên youtube
34 Liên kết trong kim loại và bán dẫn Xem trên youtube
35 Kim loại trong sinh học Xem trên youtube
36 Hóa học hạt nhân và câu chuyện Cardiolite® Xem trên youtube

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009