Tạo hình mạch (Angioblasty)

Tái tạo hình mạch tim bằng ống soi sáng luồn qua da (PTCA) thường được viết tắt là tạo hình mạch - là một kĩ thuật mở lại mạch vành bị hẹp. Xem video sau để hiểu kĩ thuật mở động mạch này.

Bạn có thể xem video tại trang chủ.

Các thuật ngữ tiếng Anh:

 Chú ý: Nếu video giật, bạn không thể xem liên tục được thì hãy

 

Trang chủ | Sinh học

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009

Logo