Ung thư ruột già (Colon cancer)

Ruột già còn được gọi là ruột kết hoặc kết tràng

Trước khi ung thư thực sự hình thành, nó thường khởi đầu bằng sự hình thành phi ung thư được gọi là polip.Video này minh họa ung thư này hình thành ở đâu và như thế nào.

Before a true cancer develops, it usually begins as a non-cancerous growth called a polyp. This video animation shows where and how this cancer grows.  

Bạn có thể xem video tại trang chủ.

Các thuật ngữ tiếng Anh:

 Chú ý: Nếu video giật, bạn không thể xem liên tục được thì hãy

 

Trang chủ | Sinh

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009

Logo