Logo

 

Suyễn (Asthama)

Trong quá trình thở, không khí được hít qua mũi và miệng đi vào đường hô hấp (During breathing the air inhaled through the nose and mouth enters the respiratory passages.)

Sau đó, không khí đi vào hệ thống hô hấp đi qua khí quản, rồi tách ra đi vào các phế quản, các nhánh cuống phổi nhỏ và cuối cùng đi vào những túi nhỏ được gọi là "các túi phổi" nơi mà xảy ra sự trao đổi khí (Then, the air entering the respiratory system passes through the trachea, then splits into the bronchi, bronchioles and finally enters tiny sacs called "alveoli" where the exchange of gases takes place. )

Suyễn là bệnh rồi loạn tắt nghẽn thở do sự sưng và hẹp các ống cuống phổi ( Asthma is a disorder of obstruction to breathing due to inflammation and narrowing of the bronchial tubes).

Ban đầu, các ống cuống phổi sưng và tạo ra những nước nhầy đậm (Initially the bronchial tubes become inflamed and produce thick mucus).

Sau đó cơ xung quanh những ống thông khí này khít lại, và không khí..........(Later the muscle surrounding these airways tightens, and air )

Bạn có thể xem video tại trang chủ.

Chú ý: Nếu video giật, bạn không thể xem liên tục được thì hãy

 

Trang chủ | Sinh

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009