Logo

 

Trầm cảm(Depression)

Trầm cảm (bệnh suy thoái tinh thần) là một rối loạn tâm thần phổ biến nhất. Triệu chứng của nó thường rất tinh tế và không dễ nhận ra bởi cả bệnh nhân và bác sĩ. Não chứa một mạng các tế bào thần kinh liên kết được gọi là nơron. Tiếp xúc giữa các nơron được gọi là tiếp xúc tiếp hợp. Sự truyền xung thần kinh từ một nơron này đến một nơron khác được làm cho dễ dàng bằng một hóa chất được gọi là chất dẫn truyền nơron thần kinh. Xung kích thích sự giải phóng các chất dẫn truyền nơron từ một nơron, đi qua tiếp xúc tiếp hợp và gắn vào.........Depression Depression is one of the most common psychiatric disorders. Symptoms of depression are often subtle and unrecognized both by patients and physicians. The brain contains a network of interconnected nerve cells called neurons. The junction between the neurons is called the synaptic junction. The transmission of impulses from one neuron to another is facilitated by chemicals called neuro-transmitters. The impulse triggers the release of neurotransmitters from one neuron, which cross the synaptic junction and attach

Bạn có thể xem video tại trang chủ. Các thuật ngữ tiếng Anh:

 

Chú ý: Nếu video giật, bạn không thể xem liên tục được thì hãy

 

 

 

 

 

Trang chủ | Sinh

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009