Huyết áp cao

Huyết áp là áp lực do dòng máu tác dụng lên thành động mạch. Nó được xác định bởi lực và lượng máu được tim bơm đến và bởi đường kính của động mạch. Nó bao gồm hai thành phần: huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Bình thường giá trị của chúng tương ứng khoảng 120 và 80 mmHg. Khi huyết áp vượt quá những giá trị này sẽ dẫn đến một tình trạng gọi là huyết áp cao hoặc tăng huyết áp. Có hai loại tăng huyết áp: tăng nguyên phát và tăng huyết áp thứ phát.

Blood pressure (BP) is the pressure exerted by the blood flow on the walls of the arteries. It is the determined by the force and amount of blood pumped by the heart and by the diameter of the arteries. It consists of two components Systolic pressure and Diastolic pressure. These are normally 120 and 80 mmHg respectively. When the blood pressure exceeds these values , it leads to a condition called High blood pressure or hypertension. There are two types of Hypertension, primary and secondary hypertension.

Bạn có thể xem video tại trang chủ.

Các thuật ngữ tiếng Anh:

Chú ý: Nếu video giật, bạn không thể xem liên tục được thì hãy

 

Trang chủ | Sinh

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009

Logo