Logo

 

Chàm bội nhiễm (Atopic Eczema)

Chàm bội nhiễm là một dị ứng nói chung, quá nhạy cảm với chất gây dị ứng. Video này cho thấy histamine đóng vai trò một phần trong tình trạng này. Atopic Eczema is a general allergic, hyper-sensitivity to allergens. This video shows how histamines play a part in this condition.

Bạn có thể xem video tại trang chủ.

Các thuật ngữ tiếng Anh:

Chú ý: Nếu video giật, bạn không thể xem liên tục được thì hãy

 

Trang chủ | Sinh

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009