Rối loạn lưỡng cực (Bipolar Disorder)

Chú ý: chúng ta đang nói về một bệnh tâm lí chứ không phải một trục trặc về giới tính mà ta hay gọi là đồng tính.

Rối loạn lưỡng cực là một bệnh tâm lí được đặc trưng bởi sự luân phiên cực kì nhanh của các tâm trạng, hưng phấn và trầm cảm ( Bipolar disorder is a psychiatric disease characterized by episodes of extreme mood swings, depression and mania).

Trầm cảm được đặc trưng bởi cảm giác: tuyệt vọng, lười, giảm quan tâm đến các hoạt động hàng ngày, có khuynh hướng tự sát (Depression is characterized by feelings of: Hopelessness Low energy Reduced interest in everyday activities Suicidal tendencies).

Hưng phấn được đặc trưng bởi: Hoạt động thái quá đến mức kiệt sức, khoan khoái, hay gây sự (Mania is characterized by: Excess activity to the point of exhaustion Euphoria Aggressiveness).

Hai vùng khác nhau của não điều khiển tâm trạng hoạt động bình thường. Sự hoạt động bất thường của thần kinh trong những vùng này là nguyên nhân dẫn đến rối loạn lưỡng cực (Two distinct areas of the brain control mood regulation. A dysfunction of nerves in these regions is associated with bipolar disorder).

Prefontal cortex: phần vỏ não dưới trán

Thalamus: đồi não

Carpus striatum

Globus pallipum: thể tròn nhạt

Treatment for Bipolar Disorder include: Điều trị rối loạn lưỡng cực bao gồm

Mood stabilizing agents like lithium: các tác nhân ổn định tâm trạng như lithi

Carbamazapine: một loại dược phẩm

Valproate: một loại thuốc chống co giật dùng chữa các bệnh động kinh

Anti-depressant: thuốc chống suy nhược, chống trầm cảm

Other medication: cùng với các loại thuốc khác

Non-medication therapies like psychotheraphy and counseling: các liệu pháp không dùng thuốc như liệu pháp tâm lí và hướng dẫn

Bạn có thể xem video tại trang chủ.

Chú ý: Nếu video giật, bạn không thể xem liên tục được thì hãy

 

Trang chủ | Sinh

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009

Logo