Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhZUVxZzBoUk1nU2c/edit
So tay phan tich hong ngoai gan

Sổ tay phân tích hồng ngoại gần

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Pho hong ngoai va Raman cua hop chat vo co va phuc chat

Phổ hồng ngoại và Raman của hợp chất vô cơ và phức chất, ứng dụng trong hóa học phức chất, hữu cơ kim loại, và hóa hữu cơ sinh học

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho hong ngoai va Raman cua vat lieu sinh hoc

Quang phổ hồng ngoại và Raman của vật liệu sinh học (quang phổ thực hành)

Tải: link1(password: gigle.ws) , link2 (password: gigle.ws) , link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho Raman hien dai

Quang phổ Raman hiện đại: phương pháp thực hành

Tải: link1, link2, link3, link4, link5 (password: twilightzone ) , link6 ( password: gigle.ws ), link7

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho phan tu

Quang phổ phân tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho hong ngoai gan

Quang phổ hồng ngoại gần: Nguyên lí, công cụ, ứng dụng

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Pho dao dong va cau truc

Phổ dao động và cấu trúc: Tham số cấu trúc cân bằng

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Pho dao dong va cau truc

Phổ dao động và cấu trúc: Cường độ dao động

Tải: link1, link2, link3 (password: gigle.ws ), link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Nhung nha tien phong trong quang pho phan tu

Những nhà tiên phong trong quang phổ phân tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho Raman va hong ngoai

Quang phổ Raman và hồng ngoại: Phương pháp và ứng dụng

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Detector hong ngoai

Detector hồng ngoại (bán dẫn và bán kim loại)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Phổ phân tử và cấu trúc phân tử: Hồng ngoại và Raman của phân tử nhiều nguyên tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Dao dong phan tu

Dao động phân tử: Lí thuyết phổ dao động hồng ngoại và Raman

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

NMR-MRI, µSR and Mössbauer Spectroscopies in Molecular Magnets

Quang phổ NMR-MRI, µSR và Mössbauer trong nam châm phân tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Kinh hien vi Raman

Kính hiển vi Raman: Sự phát triển và ứng dụng

Tải: link1, link2, link3 (password: gigle.ws ), link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

phuong phap phan tu cho chat ran

Phổ dao động và cấu trúc: Phương pháp phân tử cho chất rắn

Tải: link1, link2, link3(password: gigle.ws) , link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Pho dao dong trong khoa hoc su song

Phổ dao động trong khoa học sự sống

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho Raman va hong ngoai

Quang phổ Raman và hồng ngoại: Quá trình cơ bản

Tải: link1(pass: tFIRRSP1.rar), link2(pass: tFIRRSP1.rar ), link3 (pass: tFIRRSP1.rar) , link4 (pass: tFIRRSP1.rar ), link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano cho vi điện tử và quang điện tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

1

Quang phổ Mössbauer (chủ đề vật lí ứng dụng)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho quay cua phan tu hai nguyen tu

Quang phổ quay của phân tử 2 nguyên tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Pho quang hoc va dong luc hoc mang tinh the phan tu

Phổ dao động và cấu trúc: Phổ quang học và động lực học mạng của tinh thể phân tử

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: gigle.ws ), link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải